" alt="Background images" class="amwst-main__static__bg">

Zodpovědné hraní

Zodpovědné hraní

Třebaže vaše zábava má pro nás nesmírný význam, důrazně vám doporučujeme, abyste vždy hráli zodpovědně. Založit si účet, hrát na Winspark nebo se zde účastnit jakýchkoli činností, pokud je vám méně než 18 let je v přímém rozporu s pravidly Winspark — a protizákonné.
Přestože většina lidí hraje zodpovědně, pro některé se může hazardní hraní stát problémem.
V zájmu zodpovědného hraní doporučujeme držet se následujících rad:

  • Než začnete hrát, stanovte si pevný limit, kolik peněz jste ochotni pokaždé utratit.
  • Hazardní hraní nedoporučujeme, pokud se snažíte vynahradit si předchozí ztráty.
  • Hazardní hraní nedoporučujeme, pokud se zotavujete z jakéhokoli druhu závislosti nebo pokud jste pod vlivem alkoholu či jiných látek.
  • Hazardní hraní nedoporučujeme, pokud to narušuje vaše denní povinnosti.
  • Vždy pamatujte na to, že hazardní hraní je formou zábavy a že se při něm hraje na štěstí — neexistují žádné systémy ani vzorce, které by vám zaručily úspěch.

Abychom zákazníkům pomohli hrát zodpovědně, nabízíme jim následující možnosti:

Sebevyloučení

Pokud vám vaše chování při hraní hazardních her začíná dělat starosti, můžete našemu týmu podpory poslat e-mail s žádostí o sebevyloučení („dočasné zamezení přístupu“). Váš účet bude na požadovanou dobu zablokován — ať už na týden, na měsíc nebo na jakékoli jiné časové období. Jakmile lhůta vašeho sebevyloučení vyprší, můžete svůj účet znovu aktivovat zavoláním našemu týmu podpory.
Během tohoto období bude každý zaznamenaný pokus o vytvoření nového účtu zablokován a žádost o dočasné zamezení přístupu se stane nevratnou. Na takových účtech si vyhrazujeme právo dle vlastního uvážení zadržet veškeré vložené a související peníze.
Pokud si nejste jistí, zda byste měli požádat o sebevyloučení, položte si tyto otázky:

  • Zasahuje hazardní hraní do mých pracovních či jiných povinností?
  • Snažím se vynahradit předchozí prohrané ztráty?
  • Zotavuji se z návykového chování?
  • Hraji hazardní hry pod vlivem alkoholu či něčeho jiného?
  • Jestliže jste alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli „ano“, pak vám doporučujeme požádat o sebevyloučení a vyhledat odbornou pomoc.

Pokud zjistíte, že máte problém s nutkáním hrát hazardní hry, naléháme na vás, abyste co nejdříve vyhledali odbornou pomoc. Spoustu informací a pomoc lze rovněž vyhledat na webových stránkách Gamblers Anonymous.

Stanovte si vkladový limit

K dispozici jsou denní, týdenní a měsíční omezení vkladů. Jestliže si chcete nastavit předurčený limit nebo svůj limit snížit, kontaktujte prosím náš tým podpory.

Prohlédněte si historii na svém účtu

Prohlížením historie na vašem účtu si lépe uvědomíte vzorec svého hraní. Takové uvědomění vám může pomoci rozpoznat případný problém či závislost na hazardních hrách. Doporučujeme zákazníkům, aby si historii svého účtu prohlíželi pravidelně.
Všichni zaměstnanci Winspark jsou vyškoleni, aby si byli vědomi našich zásad zodpovědného hraní. Jestliže se na někoho z nich obrátíte, bez prodlení vám odpoví.

Tyto zásady zodpovědného hraní byly sepsány v angličtině. V případě, že se mezi tímto dokumentem a jeho přeloženými verzemi vyskytnou jakékoli významové nesrovnalosti, bude rozhodující anglická verze.

Tyto zásady zodpovědného hraní platí od 1. září 2018.

PŘIHLÁSIT SE PŘIDAT SE