Background images Background images Background images

Uživatelská smlouva

Obecné podmínky použití

Tyto obecné podmínky se vztahují na všechny interakce s platformou Winspark a uživatel má povinnost si je přečíst spolu se všemi příslušnými podmínkami a pravidly promo akcí.
Hermione dodržuje zásady GDPR a plně se zavazuje k ochraně a respektování vašeho soukromí.
Pečlivě si prosím přečtěte plné znění této právně zavazující smlouvy mezi vámi a společností Winspark a než se na platformě Winspark začnete účastnit jakýchkoli aktivit, ujistěte se, že jim zcela rozumíte.

Upozorňujeme, že účastí na aktivitách platformy Winspark implicitně a automaticky potvrzujete, že jste porozuměli těmto podmínkám použití a že s nimi souhlasíte. Souhlas z vaší strany znamená plné porozumění, přijetí a dodržení těchto právně zavazujících podmínek a ustanovení. Přečtěte si prosím také podmínky soukromí a bezpečnosti, zodpovědného hraní, výplat, bonusů a VIP členství firmy Winspark.

Struktura, platnost a výkon této smlouvy podléhá kyperskému právu. Anglická verze této smlouvy převáží nad jakoukoli verzí, kterou jsme vydali v jiném jazyce.

Přijetí obecných podmínek a ustanovení

Jestliže s některým z ustanovení uživatelské smlouvy nesouhlasíte, měli byste software okamžitě přestat používat a odinstalovat ho ze svého počítače a/nebo jakéhokoli jiného zařízení.

Vyhrazujeme si právo veškeré podmínky a ustanovení uživatelské smlouvy čas od času doplnit, upravit, aktualizovat a změnit, přičemž vás o každém takovém doplnění, úpravě nebo změně budeme informovat tak, že na příslušné webové stránce Winspark zveřejníme novou verzi uživatelské smlouvy.
Každá upravená verze uživatelské smlouvy vejde v platnost 14 dní od svého zveřejnění na internetových stránkách nebo dříve, vyžadují-li to platné právní předpisy, regulace nebo nařízení.
Pokud budete služby nebo software nadále využívat i po uplynutí výše zmíněné lhůty, bude se to považovat za vaše přijetí změn v uživatelské smlouvě. Zůstává vaší povinností se ujistit, že znáte správné, aktuální podmínky a ustanovení uživatelské smlouvy, doporučujeme vám pravidelně kontrolovat, zda se neobjevily nové aktualizace.

Povolená účast

Služby nesmí za žádných okolností využívat žádná osoba mladší 18 let (nebo mladší než je právně stanovený věk pro účast na aktivitách, jež jsou součástí služeb v rámci zákonů každé jurisdikce, podle toho, co převažuje — tj. osoba, již nelze považovat za právně plnoletou).
Každá osoba, kterou podle této definice nelze považovat za „právně plnoletou“ a která bude přesto využívat služeb platformy Winspark, se tím dopustí porušení podmínek uživatelské smlouvy.
Společnost si vyhrazuje právo požadovat v jakémkoli okamžiku doklad o věku, aby si mohla ověřit, že její služby nevyužívají žádné osoby, které nejsou „právně plnoleté“.
Pokud nedodáte doklad o věku nebo pokud Společnost nabude podezření, že nejste „právně plnoletí“, může vám zrušit účet a/nebo vám zabránit v používání softwaru a služeb.
Společnost si vyhrazuje právo zadržet veškeré finance na vašem účtu, dokud si neověří váš věk.

Účast v aktivitách a hrách Winspark:

Účast ve všech aktivitách a hrách platformy Winspark je otevřená výhradně obyvatelům těch jurisdikcí, kde je taková účast legální a není zakázaná.
Účast neplatí, pokud ji zakazuje zákon. Zadáním skutečné sázky zákazník prohlašuje, že k tomu má na svém jurisdikčním území či ve své zemi ze zákona povolení.
Dostupnost našich her a služeb neznamená, že vám hry a služby nabízíme nebo vás vyzýváme k jejich použití, pokud pobýváte v jurisdikci, kde je takové použití ze zákona zakázáno, ani si ji tak nelze vykládat. Zodpovědnost ověřit si zákonitost používání našich her a služeb spočívá čistě na zákazníkovi, který tak musí učinit předtím, než se přihlásí. Radíme vám, abyste se o legálnosti našich her a služeb ve vaší jurisdikci před přihlášením poradili s právním poradcem.
Potvrzujete a zaručujete se, že: nejste obyvatelem s trvalým pobytem na území: USA, Izrael, Francie, Francouzská území, Nizozemsko, Belgie, Španělsko, Itálie, Dánsko, Litva, Bulharsko, Kypr, Irák, Alžírsko, Maroko, Jordánsko, Pákistán, Tunisko, Jižní Afrika, Austrálie, Írán, Spojené království a Malta.
Potvrzujete a zaručujete se, že: se neklasifikujete jako kompulzivní gambler.

Zaměstnanci společnosti Winspark, jeho majitelé a agentury a jejich rodiny a přátelé nemohou vstoupit do žádných promo akcí, jež Winspark nabízí.

Dodržování zákonů

Internetové hazardní hry nemusí být ve všech jurisdikcích legální. Tímto rozumíte a přijímáte, že vám Společnost ohledně vašeho používání služeb nedokáže poskytnout žádné právní poradenství ani záruku a že se nijak nevyjadřuje k legálnosti služeb ve vaší jurisdikci. Než se u Společnosti zaregistrujete a začnete používat její služby, obeznamte se prosím s odpovídajícími zákony ve vaší jurisdikci.

Služby společnosti Winspark jsou určeny pouze uživatelům, jimž zákon žádné platné jurisdikce nezakazuje hraní hazardních her na internetu. Společnost nemá v úmyslu odporovat platným právním předpisům. Tímto prohlašujete, zaručujete se a souhlasíte, že se ujistíte, že je vaše používání softwaru a služeb v souladu se všemi platnými předpisy, statuty a regulacemi. Společnost neponese zodpovědnost za žádné z vaší strany protizákonné či nepovolené užití softwaru a/nebo služeb. Pokud máte o legálnosti svého používání softwaru a služeb v rámci zákonů některé jurisdikce, jíž podléháte, nějaké nejasnosti, poraďte se prosím s právním poradcem. Přijetím těchto podmínek souhlasíte, že Společnosti v rámci svých možností pomůžete dodržovat platné předpisy a nařízení.

Zodpovědné hraní

Přestože je pro nás nadmíru důležité, abyste se bavili, klademe vážný důraz na zodpovědné hraní. Svou účastí ve všech jednotlivých aktivitách platformy Winspark implicitně prohlašujete a zaručujete, že se neklasifikujete jako návykový hráč.

Účast na hře

Hry slouží pouze k zábavním účelům. Účastí na hrách firmy Winspark berete na vědomí a potvrzujete, že:
Pro hraní žádné z her na platformě Winspark není nutné provést žádnou transakci; pokud chcete, můžete hrát bez sázení peněz.
Jakákoliv účast na hrách platformy Winspark je čistě na vašem vlastním úsudku a na vaše vlastní riziko.
Jste si plně vědomi skutečnosti, že existuje riziko, že použitím našich softwarových her přijdete o peníze, rozhodnete-li se z vlastního uvážení a na vlastní nebezpečí vsadit peníze.
Hraním na platformě Winspark potvrzujete, že hry ani značku nepovažujete za urážlivé, nežádoucí, nespravedlivé nebo nemravné.

Autorská práva a obchodní značky

Aby se zamezilo jakýmkoli pochybám, Společnost je licencovaným majitelem autorských práv, obchodních značek i dalších práv k duševnímu vlastnictví a/nebo interaktivního systému a všech her, které na webových stránkách nabízí. Zákazníci a potenciální zákazníci používáním těchto služeb a/nebo našich webových stránek nenabývají žádných takových práv. Ostatní obsah na našich webových stránkách, mimo jiné například software, snímky, obrázky, grafika, fotografie, animace, videa, hudba, audio a text nebo jakýkoli další obsah stránek, navíc rovněž patří Společnosti nebo jedné z jejích společností a/nebo jejím poskytovatelům licence a je chráněn autorskými právy a/nebo jinými právy k duševnímu vlastnictví či jinými právy. Obsah stránek nemůžete za žádných okolností používat bez předchozího písemného svolení.
Pokud webové stránky použijete jako člen (registrace; otevření účtu; hraní se skutečnými penězi), souhlasíte, že budete dodržovat jejich pravidla a klasifikace. Z této definice souhlasíte s podmínkami nejen v rámci vašeho účtu, ale také v rámci jakékoli náhrady, kterou vám, jako zákazníkovi, stránka nabídne formou ceny buď peněžní, nebo prostřednictvím jiného mechanismu odměňování. Vaše používání softwaru Winspark a veškerých našich služeb nevyhnutelně znamená, že přijímáte tyto podmínky, jež budou platit po dobu neurčitou. Pokud tedy software nebo webové stránky jakkoli využijete, mimo jiné například při započetí nebo provedení vkladu na svém účtu nebo když nám poskytnete údaje pro svůj vklad, jste vázáni touto smlouvou.
Je-li to nutné, podmínky a ustanovení mohou být časem změněny nebo být upraveny. Zákazník souhlasí, že učinit tak v případě nutnosti je výsadou společnosti Winspark. Přestože každá změna bude mít časové a datové označení, zákazník si musí na vlastní zodpovědnost kontrolovat podmínky v době vkladu. Tento dokument vchází v platnost při počáteční registraci, všechny zákazníky však vyzýváme, aby si ho před vložením financí přečetli znovu.

Pravidla vrácení peněz

Vrácení bude vyřízeno pouze v případech, kdy na Winspark došlo k domnělé protiprávní transakci, a je třeba o něj požádat během prvních čtyřiadvaceti (24) hodin od proběhnutí takové transakce.
Vyhrazujeme si právo pozdržet žádost o vrácení peněz do té doby, než se přesvědčíme o plné totožnosti zákazníka a než nám poskytne požadovanou dokumentaci. Žadatel souhlasí, že nám doručí notářem ověřený či certifikovaný doklad totožnosti v souladu se zákony zákazníkovy jurisdikce. Jestliže zákazník nedodá některé z požadovaných dokumentů do pěti (5) dnů od žádosti Winspark, bude mu vrácení zamítnuto a zákazníkův účet bude zrušen spolu s financemi, které na něm zůstaly. Takové rozhodnutí bude finální, povinné a nebude se na něj vztahovat odvolání.
“Uživatel může požádat o výběr financí, pokud dosud vůbec nehrál ani nic nevsadil.
V takovém případě mu finance budou navráceny stejným způsobem, jakým učinil své vklady”

Nelegální peníze a protiprávní činnosti

Prohlašujete, že zdroj financí, který na stránkách používáte pro hraní her, není nelegální a že služby žádným způsobem nevyužijete jako systém pro převod peněz. Nebudete služby používat k žádné protizákonné ani podvodné činnosti ani k provádění zakázaných transakcí (včetně praní špinavých peněz) podle zákonů všech jurisdikcí, které se na vás vztahují. Jestliže Společnost pojme důvodné podezření, že byste se mohli účastnit nebo jste se účastnili nějaké podvodné, protiprávní či nepřístojné činnosti, mimo jiné například praní špinavých peněz, nebo jste jinak porušili uživatelskou smlouvu, může vám okamžitě zamezit přístup ke službám a/nebo zablokovat účet. Pokud je váš účet zrušen nebo zablokován za těchto okolností, nemá Společnost žádnou povinnost vám vracet peníze, které jste měli na účtu. Kromě zrušení přístupu ke službám a/nebo zablokování vašeho účtu si Společnost také vyhrazuje právo zabránit vám v přístupu ke všem ostatním webovým stránkám nebo serverům Společnosti nebo k jiným službám, jež Společnost nabízí. Společnost bude mít právo informovat příslušné orgány, ostatní poskytovatele internetových služeb a banky, společnosti kreditních karet, poskytovatele elektrických plateb či další finanční instituce (společně „dotčené třetí strany“) o vaší totožnosti a o podezření z jakékoli protiprávní, podvodné nebo nepřístojné činnosti a vy budete se Společností plně spolupracovat, aby byla jakákoli taková činnost vyšetřena.

Neaktivní účty

Pokud se majitel účtu na svůj účet nepřihlásí po dobu 180 dnů, bude jeho účet považován za neaktivní účet. Dokud účet zůstává neaktivní, bude z něj jako administrativní poplatek každý měsíc strženo 5 EUR. Měsíční administrativní poplatek se může změnit. Jestliže je na účtu méně než 5 EUR, bude odečtena celá částka, takže zůstatek bude nula. Jakmile zůstatek klesne na nulu, nebudou se účtovat žádné další poplatky za nečinnost.
Bonusy a provize je třeba proměnit během 180 dní od jejich udělení, jinak budou odebrány.
Hráči mohou získat peníze ze svých neaktivních účtů, pokud se přihlásí a učiní žádost o výběr. V případě zablokovaných a vyloučených účtů budou muset hráči pro získání svých peněz kontaktovat zákaznickou podporu.

Internetové hazardní hraní může být v jurisdikci, kde se nacházíte, protizákonné. Pokud tomu tak je, pak nemáte povolení použít svou platební kartu k dokončení této transakce.
Majitelům karet se doporučuje, aby si ponechali kopii záznamů o transakcích, obchodních zásad a pravidel.

Pokud nedodržíte některé bezpečnostní požadavky, Společnost si vyhrazuje právo zneplatnit jakékoli výhry na vašem účtu.
Před platbou jakékoli výhry musí být schválena na základě této smlouvy a stanovených podmínek a pravidel. Vyhrazujeme si právo učinit ohledně stavu výhry nezvratné a konečné rozhodnutí a naše rozhodnutí bude finální, závazné a bez možnosti odvolání.
Přijetím jakékoli ceny a/nebo výher ve všech případech kromě těch, kde to zakazuje zákon (více podrobností viz podsekce „Výhry“ v našich zásadách ochrany osobních údajů) implicitně souhlasíte s užitím vašeho jména a/nebo podobizny pro reklamní a propagační účely, a to bez dodatečné kompenzace.
Máte-li jakékoli námitky ohledně výsledku hry, musíte Společnosti podat stížnost během čtrnácti (14) dnů. Pokud stížnost obdržíme po uplynutí této lhůty, nebudeme se jí zabývat. Pokud nicméně existují polehčující okolnosti nebo byl zákazník neschopný či z jiného důvodu nemohl námitku vznést, budeme se těmto potížím věnovat individuálně, přičemž si stále vyhrazujeme právo uplatnit výše uvedené 14denní pravidlo.
V případě nesrovnalostí mezi výsledkem, který se ukazuje ve vašem herním softwaru, a tím, který se ukazuje v softwaru na herním serveru, bude oficiálním výsledkem ten, který se ukazuje v softwaru herního serveru, a ten rozhodne výsledek hry.
V případě nesprávného fungování hry a/nebo softwaru na herním serveru budou všechny hry/sázky a výhry vzniklé v důsledku poruchy neplatné.
Za veškeré daně z cen a/nebo výher, které získáte od Společnosti, nesete zodpovědnost vy a pouze vy. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli bez varování přerušit jakoukoli hru či činnost.
Pokud se na svůj účet nepřihlásíte po dobu 180 dní, propadne veškerý zůstatek na vašem účtu Společnosti.
Sami nesete zodpovědnost za to, abyste své uživatelské jméno a heslo udrželi v bezpečí a v tajnosti. Nikdo kromě vás nemá povolení ho použít. Žádná další osoba ani třetí strana, mimo jiné například nezletilí, nesmí ani jednou, ani vícekrát použít váš účet, zobrazit a/nebo použít jakékoli materiály či informace z webových stránek, přijmout jakoukoli cenu nebo se účastnit našich her. Za všechny nákupy a/nebo ztráty na vašem účtu nesete zodpovědnost vy.
V zájmu spravedlivého hraní musíte před výplatou jakékoli peněžní částky nejméně 50 prosázet svůj bonus, není-li to jinak písemně stanoveno schváleným zástupcem firmy Winspark.

Maximální výše sázky, která se počítá do požadavku na prosázení u aktivního bonusu, je 2,00 €/$, nebo ekvivalentní částka v místní měně, není-li to stanoveno jinak ve smluvních podmínkách konkrétního bonusu. Pokud zadáte vyšší sázku, započítají se do požadavku na prosázení pouze 2,00 €/$.
Jakmile bonus obdržíte, nemůžete ze svého účtu vybrat žádnou částku, dokud nesplníte požadavky na prosázení.
Vyhrazujeme si právo čas od času nabízet bonusy a/nebo promo akce. Každá taková nabídka bude předmětem vlastních podmínek a pravidel. Vyhrazujeme si právo kteroukoli z těchto speciálních nabídek a bonusů kdykoli odvolat.

Rozumíte, že jste po přijetí bonusové platby, kterou jsme vám nabídli, vázáni podmínkami a pravidly našich zásad bonusů. Vyhrazujeme si právo upravovat a jakkoli měnit tuto smlouvu a/nebo hry, herní pravidla, podmínky bonusů a zásady výplat. Doporučujeme, abyste si podmínky přečetli a zkontrolovali, zda znáte nejnovější nahranou verzi.

Platební transakce a platební podvod

Každý uživatel naší služby nese plnou zodpovědnost za splacení všech peněz, které Společnosti dluží. Souhlasíte, že se nepokusíte provést žádné „chargebacky“ a/nebo neodmítnete ani neodvoláte žádnou platbu, kterou jste učinili, a tímto souhlasíte, že Společnosti nahradíte všechny „chargebacky,“ zamítnuté či vrácené platby, jež jste způsobili, a veškeré ztráty, jež Společnost v důsledku toho utržila.
Společnost může dle vlastního uvážení určitým uživatelům nebo uživatelům, kteří platí určitými kreditními kartami, přestat poskytovat své služby nebo zadržet platbu.
Vyhrazujeme si právo na základě informací, které jste nám poskytli při registraci, kontrolu kreditu všech uživatelů u úvěrových agentur třetí strany.
Vyhrazujeme si právo využít ke zpracování vašich plateb a plateb vám adresovaným ve spojení s vaším používáním služeb zpracovatele elektronických plateb a/nebo finanční instituce jako třetí stranu. Do té míry, do jaké to není v rozporu s podmínkami uživatelské smlouvy souhlasíte, že budete vázáni podmínkami a pravidly těchto třetích stran ve formě zpracovatelů elektronických plateb a/nebo finančních institucí.
Pokud pojmeme důvodné podezření, že se odesílá nebo přijímá podvodná platba, například kvůli použití ukradených kreditních karet nebo jiné podvodné činnosti (včetně „chargebacků“ nebo vrácení plateb), vyhrazujeme si právo uživateli zablokovat nebo zrušit účet, vrátit jakoukoli uhrazenou výplatu a tuto výhru si vzít zpátky. V takovém případě budeme mít právo informovat příslušné orgány či subjekty (včetně agentur pro hodnocení úvěruschopnosti) o platebním podvodu nebo jiné protizákonné činnosti a můžeme využít různé služby, aby se nám platby vrátili. Společnost však v žádném případě neponese zodpovědnost za žádné nepovolené použití kreditních karet, bez ohledu na to, zda byly kreditní karty nahlášené jako ukradené nebo ne.
Od svých členů očekáváme, že vloží peníze, aby aktivně hráli s vlastními financemi. U účtů, kde to tak nevypadá, si vyhrazujeme právo vymezit z vašeho vkladu částku k prosázení, než vám dovolíme z daného účtu cokoli vybrat. Tato částka k prosázení bude násobkem celkových vložených financí, kterou konkrétně stanovíme v závislosti na případu. Vyhrazujeme si právo vyžadovat, aby toto prosázení proběhlo v určitých hrách a dle svého uvážení vyloučit některé nízko rizikové sázky nebo typy her.

Osobní informace

Osobní informace, které o vás shromažďujeme vedeme jako přísně důvěrné. Osobní informace o vás získáváme, když se u nás registrujete jako člen naší stránky a dobrovolně nám je poskytujete při používání stránky nebo komunikaci s námi. Pokud se zaregistrujete, abyste se stali zákazníkem našich služeb, můžeme vámi poskytnuté osobní informace použít k fakturačním účelům, k administraci a správě vašeho účtu a k poskytování propagačních aktualizací ohledně výše uvedených produktů a služeb.

Občas si můžeme najmout další společnosti, aby naším jménem vykonaly určité služby, mimo jiné například ověření a kontrolu totožnosti, zpracování platby a poskytování softwaru. Těmto společnostem sdělíme pouze informace, které jsou nezbytně nutné k provedení dané služby, budou však mít zakázáno použít je k jakýmkoli jiným účelům. Tj. vždy, když o vás některá z našich smluvních třetích stran nebo partnerů shromažďuje osobní informace nebo k nim má přístup, požadujeme, aby dodržovali naše stanovené zásady ochrany osobních údajů a chránili důvěrnost vašich osobních informací.

Zásady proti praní špinavých peněz

1. Praní špinavých peněz se obecně definuje jako účast na úkonech určených k zatajení či zamaskování pravého původu trestně získaných příjmů, aby to vypadalo, že tyto příjmy pochází z legitimních zdrojů a představují legitimní aktiva.
2. Ti, kdo chtějí prát špinavé peníze, se často zaměřují na herní prostředí. Rychlost transakcí a užití několika možností zpracování platby znamenají, že herní podniky jsou touto činností obzvlášť zranitelné.
3. Společnost Winspark se zavazuje k neustálé ostražitosti, aby předešla praní špinavých peněz a bojovala proti financování terorismu, a tím snížila a řídila rizika, jako je ohrožení reputace, právní riziko či regulatorní riziko. Zavazuje se rovněž ke své společenské povinnosti zabránit vážným zločinům a nedovolit, aby někdo zneužil její systémy k podpoře těchto zločinů.
4. Společnost se zavazuje k neustálé ostražitosti, aby předešla praní špinavých peněz a bojovala proti financování terorismu, a tím snížila a řídila rizika, jako je ohrožení reputace, právní riziko či regulatorní riziko. Zavazuje se rovněž ke své společenské povinnosti zabránit vážným zločinům a nedovolit, aby někdo zneužil její systémy k podpoře těchto zločinů.
5. Společnost usiluje o to, aby si udržela přehled o aktuálním vývoji všech iniciativ na zabránění praní špinavých peněz a financování terorismu, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Zavazuje se za všech okolností chránit organizaci a její činnosti a bránit její reputaci a vše před hrozbou praní špinavých peněz, financování terorismu a dalšími protiprávními činnostmi.
6. Zásady, postupy a vnitřní kontroly společnosti jsou určeny k tomu, aby zajišťovaly shodu se všemi platnými zákony, pravidly, směrnicemi a regulacemi, které se týkají činností Společnosti a budou pravidelně revidovány a aktualizovány, aby se zaručilo, že se dodržují vhodné zásady, postupy a vnitřní kontroly.
7. Společnost zaujme přiměřená opatření, aby zjistila totožnost každé osoby, kterým navrhne poskytování svých služeb (dále jen „hráči“). Za tímto účelem splňuje registrační proces hráčů, který je popsán ve všeobecných smluvních podmínkách a ustanoveních Společnosti, proces náležité péče, jenž je třeba dokončit před otevřením uživatelova účtu.
8. Společnost shromáždí o každém hráči, který si založí účet, jisté minimum informací o hráčově totožnosti. Společnost nebude akceptovat otevírání anonymních účtů nebo účtů na fiktivní jména, u nichž je jméno skutečného vlastníka neznámé. Tyto požadované informace budou zahrnovat přinejmenším:
8.1 Datum narození hráče (aby se ukázalo, že je hráč starší osmnácti (18) let);
8.2 Hráčovo křestní jméno a příjmení;
8.3 Hráčovo místo bydliště;
8.4 Hráčovy bankovní informace a údaje o kreditní kartě
8.5 Hráčova platná e-mailová adresa;
8.6 Hráčovo uživatelské jméno a heslo.
9. Společnost bude příslušné hráče informovat, že může požadovat identifikační informace, aby si ověřila jejich totožnost, a každý měsíc porovná hráčovy identifikační informace se státním či mezinárodním seznamem podezřívaných teroristů nebo seznamem osob, jež podléhají sankcím, například prostřednictvím Evropské unie nebo mezivládní organizace FATF.
10. Každý zaměstnanec Společnosti, který objeví pochybnost související s přesností a pravdivostí informací, jež hráč poskytl, musí okamžitě upozornit zástupce shody AML, který materiály přezkoumá a určí, zda je třeba další identifikace, aby bylo možné rozhodnout, jestli bude nutné poslat zprávu příslušným orgánům.
11. Pokud potenciální nebo stávající hráč odmítne na žádost poskytnout výše popsané informace nebo se zdá, že úmyslně poskytl zavádějící informace, Společnost mu nový účet neotevře a po zvážení souvisejících rizik posoudí, zda uzavřít některý existující účet. V každém případě bude informován zástupce dohlížející na dodržování opatření proti praní špinavých peněz (AML), aby bylo možné rozhodnout, jestli bude nutné poslat zprávu příslušným orgánům.
12. Jestliže je hráč uveden na seznamu podezřívaných teroristů nebo jiných osob, jež podléhají sankcím, Společnost podnikne přiměřené kroky, aby jeho účet okamžitě zmrazila nebo ho o něj připravila.
13. Pokud hráč změní některé zásadní osobní informace, bude zapotřebí ověřovacích dokumentů.
14. Společnost nepřijme od hráčů žádné peněžní nebo neelektronické platby. Peníze lze od hráčů přijímat pouze následujícími způsoby: kreditními kartami, debetními kartami, elektronickým převodem, bankovním převodem, šeky a jakoukoli jinou metodou schválenou příslušnými regulátory.
15. Je-li to možné, Společnost převede platby výher či vrácených peněz pouze stejnou cestou, odkud peníze přišly.
16. Převody peněz mezi hráči jsou zakázané.
17. Společnost zorganizuje pod vedením zástupce dohlížejícího na dodržování opatření proti praní špinavých peněz (AML) školení pro zaměstnance. Školení bude probíhat nejméně jednou za rok. Bude založeno na velikosti Společnosti, její hráčské základně a jejích prostředků a bude aktualizováno dle potřeby tak, aby se v něm odrážely případné změny zákona.

Odškodnění

Souhlasíte, že plně odškodníte, obhájíte a podpoříte nevinu společnosti Winspark a jejích úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, smluvních stran a dodavatelů ve věcech všech nároků, závazků, škod, ztrát, nákladů a výloh, včetně a) právních poplatků vzniklých porušením této smlouvy z vaší strany; b) veškerých dalších závazků, jež vznikly v důsledku vašeho používání služeb společnosti nebo používání služeb jinou osobou, která k tomu použila vaši uživatelskou identifikaci, a to bez ohledu na to, zda takové použití proběhlo s vaším vědomím a/nebo výslovným povolením nebo bez něj.
Kromě jakékoli další odpovídající nápravy, může Společnost v případě, že jste porušili některé podmínky a ustanovení této smlouvy nebo má Společnost důvod podezřívat, že jste porušili některé podmínky a ustanovení této smlouvy, dle vlastního uvážení nechat propadnout vaše výhry a zabavit celý pozitivní zůstatek na hráčově účtu na základě škod nebo jiné částky, kterou dlužíte při probíhajícím vyšetřování a/nebo po skončení právního procesu. Nedodržíte-li tuto smlouvu, může to mít rovněž za následek diskvalifikaci, zrušení hráčova účtu a/nebo právní opatření.

Omezení odpovědnosti

Souhlasíte, že je používání služeb Winspark vaší svobodnou volbou a že tak činíte čistě z vlastního úsudku a na vlastní nebezpečí.
Společnosti nevzniká vůči vám ani žádné třetí straně ze smlouvy, na základě občanskoprávního deliktu, z nedbalosti ani jiného důvodu žádná odpovědnost za ztráty či škody utržené nebo jakkoli spojené s vaším použitím služeb nebo použitím služeb třetí stranou, ať už přímé či nepřímé, mimo jiné například za škodu ze ztráty podniku, ztráty zisků (včetně ztráty nebo selhání získat očekávané výhry), přerušení obchodní činnosti, ztráty obchodních informací nebo jakékoli jiné finanční či následné ztráty (i v případech, kdy jste nás na možnost takové ztráty či škody upozornili).
Společnost nemá ze smlouvy, na základě občanskoprávního deliktu, ani z jiného důvodu žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty a škody vzniklé v důsledku nebo ve spojení s vaším použitím některého odkazu uvedeného na stránkách.
Potvrzujete, že Společnost vůči vám ani žádné třetí straně nenese žádnou zodpovědnost za změnu, přerušení ani zastavení svých služeb.
Nic v uživatelské dohodě neslouží k vyloučení odpovědnosti Společnosti za smrt či osobní zranění způsobené nedbalostí Společnosti.
Souhlasíte, že v případě, že služby nebudou správně fungovat, mimo jiné například z důvodu zpoždění nebo přerušení provozu či přenosu, ztráty či poškození dat nebo selhání komunikace či vedení, zneužití stránky nebo jejího obsahu některou osobou, chyby nebo opomenutí v rámci obsahu anebo jakýchkoli jiných faktorů mimo naši kontrolu: (1) Společnost neponese odpovědnost za žádné ztráty, včetně ztráty výher, ke kterým může v důsledku toho dojít; (2) jestliže taková chyba vyústí ve zvýšení výher, jež vám dlužíme nebo jež jsme vám vyplatili, nebudete mít na výhry ovlivněné tímto navýšením nárok. Okamžitě budete Společnost o chybě informovat a veškeré výhry, které vám byly na účet omylem připsány, vrátíte Společnosti (dle pokynů Společnosti) a (3) Společnost může dle vlastního uvážení odečíst stejnou částku jako tyto výhry z vašeho účtu nebo ji strhnout z peněz, které vám Společnost dluží.

BEZ ZÁRUKY

POSKYTOVANÉ SLUŽBY JSOU NABÍZENY NA PRINCIPU „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. SPOLEČNOST NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY, JAK EXPLICITNÍ, TAK IMPLICITNÍ (AŤ UŽ ZE ZÁKONA, STATUTU ČI JINAK), MIMO JINÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL, UCELENOSTI ČI PŘESNOSTI SLUŽEB NEBO PORUŠENÍ PLATNÝCH ZÁKONŮ A REGULACÍ.

SPOLEČNOST NIJAK NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE NEBO SLUŽBY SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, BUDOU FUNGOVAT NEPŘERUŠENĚ, VČAS, BEZPEČNĚ A BEZ CHYB; ŽE VADY BUDOU NAPRAVENY NEBO ŽE V SOBĚ SOFTWARE ČI SERVER, NA NĚMŽ JE DOSTUPNÝ, NEMAJÍ ŽÁDNÉ VIRY ANI CHYBY, ANI SE NIJAK NEVYJADŘUJE K FUNKČNOSTI, PŘESNOSTI A SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLŮ NEBO K VÝSLEDKŮM ČI PŘESNOSTI INFORMACÍ, KTERÉ JSTE ZÍSKALI PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO SLUŽEB.
PORUCHA ZNEPLATNÍ VŠECHNY PLATBY. V PŘÍPADĚ VAD ČI PORUCH SYSTÉMŮ NEBO KOMUNIKACÍ, CHYB NEBO VIRŮ SOUVISEJÍCÍCH S VYROVNÁNÍM ÚČTU NEBO JINÝMI PRVKY SLUŽEB ANEBO ÚSTÍCÍM VE ZTRÁTU DAT NEBO VÝHER NEBO BONUSŮ NEBO OBDOBNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ NA VAŠÍ STRANĚ ČI JAKÉKOLI JINÉ POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ NEBO SOFTWARU, VŮČI VÁM SPOLEČNOST NEBUDE MÍT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST, VŠECHNY DOTČENÉ HRY A PLATBY ZNEPLATNÍ (VŽDY, KDYŽ NAJDE TAKOVÉ SYSTÉMOVÉ ČI KOMUNIKAČNÍ PORUCHY ČI SELHÁNÍ, CHYBY NEBO VIRY) A MŮŽE PODNIKNOUT DALŠÍ KROKY K NÁPRAVĚ TĚCHTO CHYB, KROMĚ TOHO, ŽE NEMUSÍ POSKYTOVAT ŽÁDNOU ZÁLOŽNÍ SÍŤ A/NEBO SYSTÉMY NEBO PODOBNÉ SLUŽBY.

JESTLIŽE V DŮSLEDKU NAŠÍ CHYBY (AŤ UŽ TECHNICKÉ NEBO MANUÁLNÍ) VE VÝPOČTECH, UDĚLOVÁNÍ ČI ROZDĚLOVÁNÍ VÝHOD OBDRŽÍTE JAKÉKOLI VÝHRY NEBO BONUSY (NEBO NĚJAKOU JINOU PODOBNOU VÝHODU) (DÁLE JEN „VÝHODY“), MŮŽEME TYTO VÝHODY ZNEPLATNIT. VÝHODY, KTERÉ JSTE JIŽ OBDRŽELI NEBO VE SPOJENÍ S KTERÝMI JSTE JIŽ DOSTALI ZAPLACENO, NÁM ZAPLATÍTE ZPĚT NEBO SI JE BUDEME MOCT ODEČÍST Z VAŠEHO ÚČTU.
SPOLEČNOST NEPONESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ÚKONY ČI OPOMENUTÍ ZE STRANY VAŠEHO POSKYTOVATELE INTERNETOVÝCH SLUŽEB ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANY, S NÍŽ JSTE VSTOUPILI DO SMLUVNÍHO VZTAHU, ABYSTE ZÍSKALI PŘÍSTUP K SERVERU, NA KTERÉM STRÁNKY HOSTUJÍ.

Porušení těchto podmínek a ustanovení

Souhlasíte, že plně odškodníte, obhájíte a podpoříte nevinu Společnosti, jejích partnerů a příslušných společností a úředníků, ředitelů a zaměstnanců ve věcech všech nároků, požadavků, závazků, škod, ztrát, nákladů a výloh — včetně právních poplatků a jakýchkoli dalších výdajů, bez ohledu na to, jak byly způsobeny, které mohou vznikat v důsledku: (1) jakéhokoli porušení uživatelské smlouvy z vaší strany; (2) vašeho porušení některého zákona nebo práv třetí strany; (3) vašeho použití služeb nebo softwaru anebo použití jinou osobou, která ke službám či softwaru získala přístup prostřednictvím vaší uživatelské identifikace, ať už s vaším povolením nebo bez něj; nebo (4) přijetí jakýchkoli výher.
Kromě jakékoli odpovídající nápravy, může Společnost v případě, že jste porušili některé podmínky a ustanovení této smlouvy nebo má Společnost důvod se domnívat, že jste porušili některé podmínky a ustanovení této smlouvy, dle vlastního uvážení nechat propadnout vaše výhry a zabavit celý pozitivní zůstatek na hráčově účtu na základě škod nebo jiné částky, kterou dlužíte při probíhajícím vyšetřování a/nebo po skončení právního procesu. Nedodržíte-li tuto smlouvu, může to mít rovněž za následek diskvalifikaci, zrušení hráčova účtu a/nebo právní opatření.

Online sázení je v rámci některých jurisdikcí považováno za nezákonné. Je vaší vlastní odpovědností předtím, než začnete hrát online, tuto skutečnost zkonzultovat s místními předpisy.
Naše služby nejsou určeny uživatelům mladším 18 let. Jste-li mladší 18 let, nesmíte námi poskytované služby stahovat ani používat, a stejně tak nám nemůžete poskytovat žádné osobní údaje. Vyhrazujeme si právo veškeré shromážděné osobní údaje otevřít a ověřit, pokud tedy zjistíme, že jste mladší 18 let, neprodleně tyto informace zlikvidujeme.
Osoby mladší 18 let (nebo ty, které dle zákonů příslušné jurisdikce nedosáhly zákonného věku pro vykonávání činností spojených s používáním Služeb – podle toho, který z těchto věků je vyšší, tj. osoby, které nejsou podle zákona „zletilé“), nemohou služby za žádných okolností používat. Jakákoliv osoba, jež používá Služby Winspark, aniž by dosáhla zákonem stanovené věkové hranice, se dopouští porušení Uživatelské smlouvy. Společnost si vyhrazuje právo od vás kdykoli požadovat doklad o vašem věku, aby se mohla ujistit, že její Služby nepoužívají žádné osoby, které nejsou podle zákona „zletilé“. V případě, že nebudete schopni prokázat váš věk, nebo že Společnost nabude podezření, že jste nedosáhl/a zákonné věkové hranice, může Společnost váš účet uzavřít a/nebo vás vyloučit z užívání Softwaru či Služeb.
Každý uživatel si musí uchovat kopii záznamů o transakcích a příslušných zásad a pravidel stanovených provozovatelem.

Ustanovení vztahující se ke konkrétním hrám: Jackpot a progresivní jackpoty

Každá hra s progresivním jackpotem bude mít na ikoně stuhu s nápisem „Jackpot“ a pod ní ukazatel, abyste mohli v reálném čase sledovat, jak hodnota jackpotu stoupá v každé z nabízených her s progresivním jackpotem.
Berete na vědomí a souhlasíte, že progresivní jackpoty nabízíme pouze v některých hrách.
Pokaždé, když učiníte sázku v jedné z her s progresivním jackpotem, přispíváte dodatečným procentem (1% vaší sázky ve hře) na jackpot.
Při hraní hry s progresivním jackpotem se vaše celková sázka skládá z vaší běžné sázky ve hře a vašeho příspěvku na jackpot.
Progresivní jackpot je jackpot, jehož hodnota se postupně zvyšuje v důsledku příspěvků pocházejících z peněz vsazených hráči, kteří mohou hrát v různých zemích.
Progresivní jackpot můžeme kdykoli zrušit (za jistých okolností i předtím, než ho někdo vyhraje).
Vaše běžná sázka ve hře platí pro vaše potenciální výhry ve hře, zatímco váš příspěvek na jackpot platí pro vaše potenciální výhry jackpotu. Váš příspěvek na jackpot nezvýší vaše výhry ve hře.
Nejdříve se odečítá vaše herní sázka, teprve poté se odečte příspěvek na jackpot.
K hraní musíte mít dostatek financí, abyste mohli vsadit celkovou sázku (herní sázku + příspěvek na jackpot), tak jak je stanovena ve hře. Pokud váš zůstatek na běžnou sázku a příspěvek na jackpot nestačí, uvidíte to ve spodní části obrazovky a nebude vám umožněno sázku provést.
Berete na vědomí, že hráči nemohou hrát o jackpot, dokud v kasínu neučiní vklad. V jackpotových hrách hráči nemají možnost využít kola zdarma (např. otočky zdarma nebo bezvkladový bonus).
V případě, že hráč vyhraje jackpot a opustí hru před zobrazením upozornění, bude jackpotová výhra připsána na hráčův zůstatek a objeví se v jeho herní historii.
Pro informace o pravidlech sázení si prosím přečtěte odstavce o platebních transakcích a platebním podvodu a o postupech pro vyplácení, které najdete v uživatelské smlouvě.

Obecné

Jakmile si zaregistrujete účet — bude vám tento účet sloužit jako vaše totožnost po celou dobu používání našich služeb. Tímto prohlašujete a zaručujete se, že veškeré údaje, které jste uvedli při registraci u Winspark, včetně informací o své debetní/kreditní kartě, jsou přesné a že budete příslušné údaje nadále aktualizovat vždy, když dojde k nějakým změnám.
Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení kterémukoli jedinci odmítnout otevřít účet.
Vaše rozhodnutí používat služby je učiněno dle vašeho vlastního úsudku a na vlastní nebezpečí. Neponeseme odpovědnost za žádné ztráty, včetně ztráty výher.
Společnost nenese odpovědnost za poruchy počítače ani pokusy zákazníků účastnit se her způsoby a/nebo prostředky, jakými to Společnost nezamýšlela. Winspark nenese odpovědnost za fungování internetu. V případě poruchy se jedná výhradně o zodpovědnost zákazníka a jejich systému nebo poskytovatele systému.
Společnost, její zaměstnance, úředníky, ředitele, držitele licencí, distributory, velkoobchodníky, affiliates, dceřiné společnosti, reklamní, propagační a další agentury, mediální partnery, zástupce a maloobchodníky nebudete z ničeho obviňovat a sami plně uhradíte veškeré náklady, výlohy, závazky a škody, které mohou vzniknout v důsledku: (i) vašeho vstupu, používání nebo opětovného používání webových stránek, (ii) vašeho použití jakýchkoli materiálů na webových stránkách, (iii) vašeho vstupu, použití nebo opětovného použití serveru, (iv) vaší účasti na hře anebo (v) vašeho přijetí jakékoli ceny.
Jestliže někdo naruší, znetvoří, zfalšuje nebo poškodí jakékoli materiály her, budou neplatné a nepoužitelné.
Vyhrazujeme si právo tuto smlouvu a/nebo hry, herní pravidla, podmínky bonusů a zásady výplat upravovat a měnit. Pokud se změnami v této smlouvě nebo jiných bonusových podmínkách či herních pravidlech nesouhlasíte, musíte na svém účtu okamžitě ustat ve vší činnosti.
Takové zásadní změny vejdou v platnost sedm (7) dní od chvíle, kdy jsme vás na ně upozornili některou z výše uvedených metod. Všechny ostatní změny v této smlouvě nabývají platnosti datem uvedeným jako „naposledy upraveno“ a jestliže budete naše služby nadále používat i po datu posledních úprav, vyjadřujete tím své přijetí a souhlas, že se těmito změnami necháte vázat.
Pokud se změnami v této smlouvě a nebo v našich zásadách ochrany osobních údajů nesouhlasíte, musíte okamžitě ustat ve veškeré činnosti na vašem hráčském účtu, včetně využívání služeb společnosti. V takovém případě prosím zrušte svůj hráčský účet a zažádejte o odhlášení z veškeré korespondence se společností a jejími službami.

Svá práva nebo závazky můžeme převést nebo naše závazky v rámci uživatelské smlouvy zadat dodavateli, a to v celé jejich šíři nebo některou jejich část, bez vašeho souhlasu: (i) kterémukoli subjektu uvnitř naší skupiny společností, nebo (ii) v případě fúze, prodeje aktiv nebo jiné obdobné korporátní transakce, kterých se můžeme účastnit. Zůstatek na vašem účtu nebude takovým převodem nebo zadáním negativně ovlivněn.

Zde uvedené podmínky a ustanovení představují ucelenou, konečnou a exkluzivní smlouvu mezi vámi a Společností, která nahrazuje a spojuje veškeré předchozí smlouvy, prohlášení a ujednání.

Tato smlouva podléhá a je vykládána v souladu s kyperskými zákony.
Tato uživatelská smlouva byla sepsána v angličtině. V případě, že se mezi přeloženou verzí této smlouvy a původní verzí v anglickém jazyce vyskytnou nějaké významové nesrovnalosti, bude rozhodující anglická verze.

LOGIN JOIN
This site is registered on wpml.org as a development site.