Background images Background images Background images

ข้อตกลงของผู้ใช้งาน

ข้อตกลงทั่วไปในการใช้งาน

ข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้ใช้งานกับการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดกับ Winspark และจำเป็นต้องอ่านข้อตกลง และเงื่อนไขการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
Hermione ปฏิบัติตาม GDPR รวมถึงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะปกป้อง และเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ
โปรดอ่านข้อตกลงที่ผูกพันทางกฎหมายระหว่าง Winspark และตัวคุณอย่างรอบคอบรวมถึงสิ่งที่อยู่ในนั้นทั้งหมด และโปรดแน่ใจว่าคุณได้เข้าใจข้อตกลงอย่างแท้จริงก่อนที่จะมีส่วนร่วมใด ๆ ในกิจกรรมของ Winspark.

โปรดทราบว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ Winspark จะถือโดยปริยาย และโดยอัตโนมัติว่า คุณเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้ ข้อตกลงในส่วนของคุณถือเป็นการรับทราบ ยอมรับ และยอมปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ โปรดอ่านข้อตกลงความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัย การเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ การจ่ายเงิน โบนัส และข้อตกลงวีไอพีของ Winspark ดังกล่าว

การสร้าง ความถูกต้อง และการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายไซปรัส ข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษที่เราเป็นผู้เผยแพร่จะมีผลเหนือกว่าฉบับที่เป็นภาษาอื่น ๆ

การยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไข

หากคุณไม่เห็นด้วกับบทบัญญัติข้อใดก็ตามในข้อตกลงผู้ใช้งานฉบับนี้ โปรดหยุดการใช้งาน และลบซอฟต์แวร์นี้ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณทันที และหรืออุปกรณ์ชิ้นอื่น ๆที่มีซอฟต์แวร์ตัวนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงผู้ใช้งานฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแก้ไข การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยการเผยแพร่ข้อตกลงผู้ใช้งานฉบับใหม่บนเว็บเพจที่เกี่ยวข้องของ Winspark
ฉบับของข้อตกลงผู้ใช้งานที่ได้รับการแก้ไขแล้วจะมีผลบังคับใช้ในอีก 14 วัน นับจากวันที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ หรือเร็วกว่านั้นหากมีความจำเป็นต่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่งที่มีการใช้งาน
การใช้บริการ หรือซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าคุณได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงผู้ใช้งาน เป็นความรับผิดชอบของคุณเองในการที่ต้องตระหนักถึงความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบันของข้อตกลง และเงื่อนไขของข้อตกลงผู้ใช้งาน เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการปรับปรุงเนื้อหาในข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ

การมีส่วนร่วมที่ได้รับอนุญาต

บุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (หรืออายุที่กฎหมายอนุญาตให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่รวมอยู่ในบริการ ภายใต้กฎหมายของเขตการปกครองต่าง ๆ ซึ่งมีอายุมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น บุคคลที่ไม่ถือว่ามี “อายุบรรลุนิติภาวะ”) จะไม่สามารถใช้งานบริการต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตาม
บุคคลใดก็ตามที่ไม่ถือว่าเป็นผู้มี ‘อายุบรรลุนิติภาวะ’ ที่กำลังใช้งานบริการของ Winspark จะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงของข้อตกลงผู้ใช้งานฉบับนี้
บริษัทสงวนสิทธิ์เพื่อการร้องขอหลักฐานของอายุในขั้นตอนใด ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าบุคคลนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ‘อายุบรรลุนิติภาวะ’ ที่กำลังใช้งานบริการของเราอยู่
บริษัทสามารถยกเลิกบัญชีของคุณ และหรือกีดกันคุณออกจากการใช้งานซอฟต์แวร์หรือบริการ หากคุณไม่ส่งหลักฐานที่แสดงอายุให้กับเรา หรือหากบริษัทว่าคุณไม่ใช่ผู้ที่มี ‘อายุบรรลุนิติภาวะ’
บริษัทสงวนสิทธิ์เพื่อระงับเงินใด ๆ ในบัญชีของคุณจนกว่าคุณจะได้รับการตรวจสอบอายุของคุณ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และเกมต่าง ๆ ของ Winspark:

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และเกมต่าง ๆ ของ Winspark เปิดบริการอย่างเข้มงวดให้แก่ผู้ที่อาศัยในเขตการปกครองที่การเข้าร่วมดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นเรื่องต้องห้าม
การมีส่วนร่วมจะถือเป็นโมฆะในกรณีที่ต้องห้ามโดยกฎหมาย ขณะที่วางการเดิมพันด้วยเงินจริง ลูกค้าต้องตระหนักว่าพวกเขาได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายเพื่อการกระทำเช่นนั้นในเขตการปกครองหรือในประเทศของพวกเขา
ความพร้อมให้บริการของเกม และบริการของเราไม่ได้หมายความและไม่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อเสนอ หรือคำเชิญให้ใช้เกม และบริการหากคุณอาศัยอยู่ในเขตการปกครองซึ่งมีกฎหมายห้ามการใช้งานดังกล่าว เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียวเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของการใช้งานเกม และบริการของเรา ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกับที่ปรึกษาทางกฎหมาย เกี่ยวกับความถูกต้องทางกฎหมายของการใช้งานเกม และบริการต่าง ๆ ในเขตการปกครองของคุณ ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบ
คุณต้องยืนยันและแสดงตนว่า คุณไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในประเทศดังนี้: สหรัฐอเมริกา อิสราเอล ฝรั่งเศส ดินแดนฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม สเปน อิตาลี เดนมาร์ก ลิทัวเนีย บัลแกเรีย ไซปรัส อิรัก แอลจีเรีย โมร็อกโก จอร์แดน ปากีสถาน ตูนิเซีย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย อิหร่าน สหราชอาณาจักร และมอลตา
คุณต้องยืนยัน และแสดงตนว่า คุณไม่ได้ถูดจัดให้เป็นนักพนันที่ขาดความยับยั้งชั่งใจ

ลูกจ้างของ Winspark เจ้าของกิจการ และตัวแทนและครอบครัวของพวกเขา รวมถึงเพื่อนฝูง จะไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อเข้าสู่รายการส่งเสริมการขายใด ๆ ที่เสนอโดย Winspark

การปฏิบัติตามกฎหมาย

การเดิมพันทางอินเทอร์เน็ตอาจเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในบางเขตการปกครอง คุณเข้าใจ และยอมรับว่า บริษัทไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฎหมาย และไม่สามารถให้การรับรองที่เกี่ยวกับการใช้งานบริการของเรา และบริษัทไม่ใช่เป็นตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมายของบริการในเขตการปกครองของคุณ โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเขตการปกครองของคุณก่อนที่จะลงทะเบียนกับบริษัท และก่อนใช้งานบริการต่าง ๆ

บริการจาก Winspark มีขึ้นเพื่อผู้ใช้งานที่อยู่ในเขตการปกครองที่ไม่มีการสั่งห้ามโดยกฎหมายเพื่อการเดิมพันบนอินเทอร์เน็ต บริษัทไม่มีเจตนาให้คุณฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ คุณต้องแสดงตน ยืนยัน และเห็นด้วย เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการที่คุณใช้งานซอฟต์แวร์ และบริการจะสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบทั้งหมดที่บังคับใช้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้อนุญาตในการที่คุณใช้งานซอฟต์แวร์ และ/หรือบริการต่าง ๆ โปรดรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางกฎหมายในเขตการปกครองของคุณหากไม่แน่ใจเกี่ยวกับความถูกต้องของกฎหมายในการใช้งานซอฟต์แวร์ หรือบริการต่าง ๆ ในเขตการปกครองของคุณ การยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะช่วยเหลือบริษัทในขอบเขตที่คุณสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้

การเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ

ความเพลิดเพลินสนุกสนานของคุณ คือ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา ขณะเดียวกันเราก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบอยู่เสมอ การมีส่วนร่วมของคุณในกิจกรรมทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ Winspark ถือเป็นการยืนยัน และแสดงตนโดยปริยายว่า คุณไม่จัดอยู่ในกลุ่มนักพนันที่ขาดความยับยั้งชั่งใจ

การมีส่วนร่วมในเกม

เกมต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความบันเทิงเท่านั้น การมีส่วนร่วมในเกมต่าง ๆ ของ Winspark ถือว่าคุณรับรู้และจะให้ว่า:
ไม่จำเป็นต้องมีการสั่งซื้อ และไม่มีการบังคับเพื่อเล่นเกมใด ๆ ของ Winspark ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องใช้เงินเดิมพันหากต้องการเช่นนั้น
การมีส่วนร่วมในเกมของ Winspark เป็นดุลพินิจ และความเสี่ยงของคุณเพียงผู้เดียว
คุณตระหนักอย่างเต็มที่ว่า มีความเสี่ยงของการสูญเสียเงินจากการใช้งานซอฟต์แวร์เกมของเรา และจำนวนเงินที่คุณเลือกเพื่อเดิมพันเป็นดุลพินิจ และความเสี่ยงของตัวคุณเอง
การเล่นเกมที่ Winspark เป็นการรับทราบว่า คุณจะไม่คิดว่าเกม หรือแบรนด์จะสร้างความไม่พอใจ ไม่พึงประสงค์ ไม่ยุติธรรม หรือไม่เหมาะสม

ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า

บริษัทขอชี้แจงเพื่อขจัดข้อสงสัยว่า บริษัทเป็นเจ้าของที่มีใบอนุญาตของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือระบบ และเกมทั้งหมดที่มีการโต้ตอบได้นำเสนออยู่บนเว็บไซต์ ลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายจะไม่มีสิทธิใด ๆ จากการใช้งานบริการ และ/หรือเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่ ซอฟต์แวร์ รูปภาพ ภาพวาด กราฟิก ภาพถ่าย แอนิเมชั่น วิดีโอ ดนตรี เสียง และข้อความ หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นเนื้อหาของเว็บไซต์ จะยังคงเป็นของบริษัท หรือหนึ่งในองค์กรที่บริษัทเป็นเจ้าของ และ/หรือผู้ได้รับใบอนุญาตของบริษัท และจะได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือโดยสิทธิอื่น ๆ และไม่ว่าในจะสถานการณ์ใดก็ตาม จะไม่มีผู้ใดใช้งานเนื้อหาของเว็บไซต์โดยปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
การใช้งานเว็บไซต์ในฐานะสมาชิก (การลงชื่อสมัคร เปิดบัญชี การเล่นด้วยเงินจริง) หมายถึงคุณเห็นด้วยกับกติกา และการจัดประเภทต่าง ๆ คุณยอมรับตามคำนิยามว่าข้อตกลงต่าง ๆ ไม่ได้มีไว้เพื่อกระบวนการในบัญชีของคุณเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการชำระเงินคืนใด ๆ ที่เว็บไซต์เสนอให้คุณ ลูกค้า โดยรูปแบบการมอบรางวัล ไม่ว่าจะเป็นเงินสด หรือกลไกการให้รางวัลแบบอื่น ๆ การที่คุณใช้งานซอฟต์แวร์ของ Winspark และบริการใด ๆ ของเรา ถือเป็นนัยว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ว่าจะยังคงมีผลบังคับอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งหมายความว่า คุณจะมีข้อผูกพันกับข้อตกลงฉบับนี้ตราบใดที่คุณใช้งานซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่ การเริ่มต้น หรือการฝากเงินผ่านบัญชีของคุณ หรือการส่งรายละเอียดการฝากเงินให้กับเรา
ข้อตกลง และเงื่อนไขจะได้รับการเปลี่ยนแปล งหรือแก้ไขหากจำเป็น ลูกค้ายอมรับว่านี่คือส่วนหนึ่งของการที่ Winspark มีอภิสิทธิ์เพื่อจะทำเช่นนั้นหากและเมื่อจำเป็น แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งจะมีการระบุเวลา และวันที่ แต่ยังคงเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบข้อตกลงขณะที่ฝากเงิน เอกสารฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการเริ่มต้นลงทะเบียน แต่เราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบข้อตกลงอีกครั้งก่อนฝากเงิน

นโยบายการคืนเงิน

การคืนเงินจะได้รับการแก้ไขเฉพาะในกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายตามที่ถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นบน Winspark และต้องมีการร้องขอภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงแรกของการทำธุรกรรมดังกล่าว
เราสงวนสิทธิ์ในการระงับคำขอคืนเงินจนกว่าเราจะอนุมัติการระบุตัวตนของลูกค้า และมีการส่งเอกสารสำคัญให้เราอย่างครบถ้วน ผู้ร้องขอเห็นด้วยที่จะส่งเอกสารระบุตัวตนที่ผ่านการประทับตรารับรอง หรือรับรองอย่างถูกต้องแล้วให้กับเรา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในเขตการปกครองของลูกค้าเอง เอกสารที่สำคัญใด ๆ ที่ไม่ได้ส่งให้ภายในห้า (5) วันนับตั้งแต่ Winspark ได้ร้องขอ จะส่งผลให้การขอคืนเงินถูกปฏิเสธ และมีการยกเลิกบัญชีของลูกค้ารวมถึงเงินต่าง ๆ ที่อยู่ในนั้น การตัดสินใจดังกล่าวจะถือเป็นที่สุด และไม่สามารถอุทธรณ์ได้
“ผู้ใช้งานสามารถร้องขอการถอนเงินได้หากไม่ได้เล่น หรือไม่ได้เดิมพันใด ๆ เลย
ในกรณีนี้ เงินจะถูกส่งคืนไปยังช่องทางการชำระเงินเดียวกันกับตอนที่ฝากเงิน”

เงินผิดกฎหมาย และกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

คุณต้องชี้แจงเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินที่ใช้เดิมพันบนเว็บไซต์ว่า เป็นเงินที่ไม่ผิดกฎหมาย และคุณจะไม่ใช้บริการเพื่อเป็นช่องทางของระบบการโอนเงิน คุณจะไม่ใช้บริการเพื่อทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อโกง หรือเพื่อทำธุรกรรมที่ต้องห้าม (รวมถึงการฟอกเงิน) ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในเขตการปกครองของคุณ หากบริษัทมีเหตุผลเพียงพอที่จะสงสัยว่าคุณอาจกำลังเกี่ยวข้อง หรือได้เกี่ยวข้องในกิจกรรมการฉ้อโกง ที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่ กิจกรรมการฟอกเงิน หรือการดำเนินงานใด ๆ ที่เป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ เราสามารถยุติการเข้าถึงไปยังบริการต่าง ๆ และหรือปิดกั้นบัญชีของคุณ หากบัญชีของคุณถูกยกเลิก หรือถูกปิดกั้นจากสาเหตุดังกล่าว บริษัทไม่จำเป็นต้องคืนเงินซึ่งอาจเป็นเงินในบัญชีของคุณ นอกจากการยุติการเข้าถึงบริการ และ/หรือการปิดกั้นบัญชีของคุณแล้ว บริษัทยังสงวนสิทธิ์เพื่อป้องกันคุณจากการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท หรือการเข้าถึงบริการอื่นใดที่นำเสนอโดยบริษัท บริษัทมีสิทธิ์ในการแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการ และธนาคารออนไลน์ บริษัทบัตรเครดิต ผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสถาบันทางการอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “บุคคลที่สามที่ได้รับผลประโยขน์”) โดยการระบุตัวตนของคุณ พร้อมด้วยกิจกรรมต้องสงสัยที่ผิดกฎหมาย ที่ฉ้อโกง หรือไม่เหมาะสม และคุณจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับบริษัทในการสอบสวนกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว

บัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว

หากผู้ถือบัญชีไม่ได้เข้าสู่ระบบไปยังบัญชีเป็นระยะเวลา 180 วัน บัญชีนั้นจะถือว่าเป็น ‘บัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว’ เราจะหักเงินจำนวน 5 EUR ออกจากบัญชีเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการดูแลเป็นรายเดือน ขณะเดียวกันบัญชียังไม่ไม่มีความเคลื่อนไหว ค่าธรรมเนียมรายเดือนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากบัญชีเหลือเงินน้อยกว่า 5 EUR เงินจะถูกหักออกจากบัญชีทั้งหมด และยอดคงเหลือจะเป็นศูนย์ เมื่อยอดคงเหลือเป็นศูนย์ก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมที่ไม่มีความเคลื่อนไหวอีกต่อไป
ต้องมีการแปลงโบนัส และค่าคอมมิชชันต่าง ๆ ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับมา ไม่เช่นนั้นพวกมันจะถูกยกเลิก
ผู้เล่นสามารถกู้เงินคืนได้จากบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว ด้วยการเข้าสู่ระบบและส่งคำร้องขอถอนเงิน ในกรณีที่บัญชีถูกบล็อก หรือบัญชีถูกลบไปแล้ว ผู้เล่นจำเป็นจะต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอกู้เงินคืน

การเป็นตัวแทน และข้อผูกพันของคุณ

ในการพิจารณาสิทธิ์ที่มอบให้คุณในการใช้บริการที่นำเสนอ คุณแสดงให้เห็น รับประกัน ทำข้อตกลงร่วมกัน และยืนยันว่า:
การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานของ Winspark จะถือเป็นนัยว่า:
คุณจะไม่ฝากเงินที่มีแหล่งที่มาจากการก่ออาชญากรรม และหรือจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต และ
คุณจะไม่ดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ทางอาชญากรรม และ/หรือมีเจตนาใด ๆ เพื่อใช้งานบัญชีผู้เล่นเพื่อเป็นการเชื่อมต่อกับกิจกรรมดังกล่าว
คุณจะไม่ใช้งาน หรือมีเจตนาเพื่ออนุญาตให้บุคคลใดใช้งานซอฟต์แวร์ และบัญชีผู้เล่นเพื่อประกอบกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือต้องห้าม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่ การฉ้อโกง หรือการฟอกเงิน ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในเขตการปกครองของคุณ หรือกฎหมายที่ใช้กับเรา

Winspark ขอสงวนสิทธิ์เพื่อยกเลิกบัญชีของคุณได้ในทุกกรณี และทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ยอดคงเหลือใด ๆ ในบัญชีของคุณในขณะนั้นจากการถูกยกเลิกจะถูกส่งให้คุณในรูปแบบเช็ค
Winspark ขอสงวนสิทธิ์จากดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว เพื่อยกเลิกการชนะ และริบยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจากสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

หากคุณมีบัญชีที่เคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งบัญชีที่ Winspark
หากชื่อบัญชีของคุณไม่ตรงกับชื่อบนบัตรเครดิตที่ใช้เพื่อการสั่งซื้อสำหรับบัญชีของคุณ
หากคุณมีส่วนร่วมในโปรโมชั่น และการถอนเงินก่อนที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรโมชั่นเหล่านั้น
หากคุณได้ให้ข้อมูลตอนลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้อง หรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี
หากคุณอยู่อาศัยในเขตการปกครองซึ่งมีการสั่งห้ามการเข้าร่วมโดยกฎหมาย
การเดิมพันทางอินเทอร์เน็ตอาจผิดกฎหมายในเขตการปกครองที่คุณอยู่อาศัย หากเป็นเช่นนั้น คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรชำระเงินของคุณเพื่อทำธุรกรรมนี้
ขอแนะนำให้ผู้ถือบัตรเก็บสำเนาบันทึกธุรกรรม นโยบายผู้ค้า และกติกาต่าง ๆ
หากคุณอนุญาต หรือได้รับอนุญาต (โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ) ให้คนอื่นเล่น และหรือใช้งานบัญชีของคุณ
หากคุณได้ ‘ปฏิเสธการชำระเงิน’ จากการสั่งซื้อใด ๆ ที่ทำด้วยบัตรเครดิตของคุณในบัญชีที่ลงทะเบียนของคุณ
หากคุณถูกจับได้ว่าฉ้อโกง หรือหากเราพิจารณาแล้วว่าคุณได้ว่าจ้าง หรือทำการใช้งานระบบ (รวมถึงเครื่องจักร คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรือระบบอัตโนมัติอื่น ๆ) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อโจมตีซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ
หากเราพบว่าคุณฉ้อโกง หรือพยายามที่จะฉ้อโกง บริษัทสงวนสิทธิ์เพื่อเผยแพร่การกระทำของคุณพร้อมด้วยตัวตน และที่อยู่อีเมลของคุณ นอกจากนี้จะมีการส่งเวียนข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้อื่น เช่น ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากคุณใช้ข้อความหมิ่นประมาทเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิ์เพื่อปิดกั้นบัญชีของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และจะดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นเพื่อเป็นการปกป้องชื่อเสียงของบริษัท

ขั้นตอนการจ่ายเงิน

Winspark ขอสวนสิทธิ์เพื่อจ่ายเงินการชนะทั้งหมดในอัตราสูงสุดเป็นจำนวน หนึ่งหมื่นห้าพันยูโร (€15.000) ต่อเดือน การชนะใด ๆ จะได้รับการจ่ายเงินในอัตราเดียวกันจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ จำนวนเงินใดที่จะถอนออกซึ่งมากกว่าจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้ จะถูกโอนกลับเข้าสู่บัญชีของผู้เล่น การถอนเงินจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทั้งหมด และการตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดตามที่ร้องขอตามที่ระบุไว้ข้างต้น

หากคุณไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอของการรักษาความปลอดภัย บริษัทสงวนสิทธิ์เพื่อยกเลิกการชนะในบัญชีของคุณ
ก่อนมีการชำระเงินสำหรับการชนะใด ๆ ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงข้อตกลง และเงื่อนไขทั้งหมด เราสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเพื่อทำการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายในฐานะของการชนะ และการตัดสินใจของเราจะถือเป็นที่สุด มีข้อผูกพัน และไม่สามารถอุทธรณ์ได้
การยอมรับรางวัล และ/หรือการชนะใด ๆ ถือเป็นนัยว่าคุณให้ความยินยอมเพื่อให้เราใช้ชื่อ และ/หรือรูปลักษณ์ของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย โดยที่เราไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่มเติม เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย (โปรดดูหมวดย่อย “การชนะ” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
หากคุณมีข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ในเกม คุณจะต้องส่งข้อร้องเรียนไปยังบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบสี่ (14) วัน เราจะไม่รับพิจาณาหากเราได้รับข้อร้องเรียนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์มีความตึงเครียดน้อยลง หรือลูกค้าไม่สามารถ หรือไม่พร้อมแสดงความคิดเห็น เราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้เป็นรายกรณีไป ในขณะเดียวกันเราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนตามกฎ 14 วันตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างผลลัพธ์ที่แสดงบนซอฟต์แวร์เกมของคุณ กับซอฟต์แวร์เกมของเซิร์ฟเวอร์ ผลลัพธ์ที่แสดงบนซอฟต์แวร์เกมของเซิร์ฟเวอร์จะถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่เป็นทางการ และบังคับใช้เป็นผลลัพธ์ของเกม
ในกรณีที่ฟังก์ชั่นเกมทำงานผิดพลาด และ/หรือซอฟต์แวร์เกมของเซิร์ฟเวอร์ การเล่นเกม/การเดิมพัน และการชนะทั้งหมดที่เกิดจากการทำงานผิดพลาด จะถือเป็นโมฆะ
คุณเท่านั้นที่จะต้องรับผิดชอบต่อการจ่ายภาษีจากรางวัล และหรือการชนะต่าง ๆ ที่คุณได้รับจากบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งการยุติกิจกรรม หรือเกมใด ๆ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบได้ทุกเมื่อ
หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบไปยังบัญชีของคุณเป็นระยะเวลา 180 วัน ยอดคงเหลือใด ๆ ในบัญชีของคุณจะถูกริบเข้าบริษัท
คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของคุณไว้อย่างปลอดภัย และเป็นความลับ จะไม่มีผู้ใดใช้งานชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านนอกจากคุณ ไม่มีบุคคลอื่น หรือบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัด ผู้เยาว์ที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้งาน หรือใช้งานบัญชีของคุณซ้ำ เข้าถึง และหรือใช้เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์ รับรางวัล หรือมีส่วนร่วมในเกมต่าง ๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการสั่งซื้อ และหรือการขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้นในบัญชีของคุณ
ในการถอนเงินจำนวนใด ๆ คุณจะต้องเดิมพันอย่างน้อย 50 เท่าของโบนัสของคุณเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในการเล่นเกมอย่างยุติธรรม เว้นเสียแต่ว่าจะมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทนที่ได้รับอนุมัติของ Winspark

จำนวนเงินเดิมพันสูงสุดที่มีส่วนร่วมไปยังข้อกำหนดการเดิมพันด้วยโบนัสที่มีความเคลื่อนไหวคือ €/$2.00 หรือ เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น นอกเสียจากว่ามีระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัสที่เฉพาะ หากคุณวางเดิมพันสูงขึ้น เฉพาะจำนวนเงิน €/$2.00 จะถูกนับรวมในข้อกำหนดการเดิมพัน
เมื่อคุณได้รับโบนัส คุณไม่สามารถถอนเงินจำนวนใด ๆ ออกจากบัญชีของคุณจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเดิมพัน
เราขอสงวนสิทธิ์เพื่อนำเสนอโบนัส และ/หรือรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เป็นครั้งคราว ข้อเสนอเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้ข้อตกลง และเงื่อนไขในหมวดหมู่ดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนข้อเสนอ หรือโบนัสพิเศษเหล่านี้ได้ตลอดเวลา

คุณเข้าใจว่าการยอมรับการจ่ายโบนัสที่นำเสนอให้คุณนั้น คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขของนโยบายโบนัสของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ และ/หรือเกม กติกาของเกม ข้อตกลงโบนัส และนโยบายการถอนเงิน เราขอแนะนำให้คุณเข้าตรวจสอบข้อตกลงฉบับล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ

การทำธุกรรมการชำระเงิน และการฉ้อโกงการชำระเงิน

ผู้ใช้บริการแต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการจ่ายเงินทั้งหมดที่ติดค้างหนี้กับบริษัท คุณเห็นด้วยว่าคุณจะไม่กระทำหรือพยายามกระทำการปฏิเสธการชำระเงิน และหรือปฏิเสธหรือส่งกลับการชำระเงินใด ๆ ในที่นี้คุณได้จัดทำข้อตกลงนี้ขึ้น และคุณยินยอมว่าคุณจะชดเชยเงินสำหรับการปฏิเสธการชำระเงินใด ๆ การปฏิเสธ หรือการร้องขอคืนการชำระเงินที่คุณทำให้แก่บริษัท และการขาดทุนที่ได้รับจากบริษัท ซึ่งเป็นผลที่ตามมาจากการกระทำดังกล่าว
บริษัทอาจใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวเพื่อยุติการให้บริการ หรือระงับการชำระเงินไปยังผู้ใช้งานบางราย หรือผู้ใช้งานที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตบางประเภท
เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเครดิตผู้ใช้งานทุกรายกับตัวแทนเครดิตบุคคลที่สาม จากพื้นฐานของข้อมูลที่ได้ให้เราขณะที่ลงทะเบียน
เราสงวนสิทธิ์ในการใช้งานตัวประมวลผลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของ และ/หรือสถาบันทางการเงินของบุคคลที่สามเพื่อทำการประมวลผลการชำระเงินที่กระทำโดยคุณ และให้กับคุณที่สอดคล้องกับการใช้บริการของคุณ ในกรณีที่ไม่ขัดแย้งกับข้อตกลงในข้อตกลงของผู้ใช้งาน คุณเห็นด้วยที่จะผูกพันกับข้อตกลง และเงื่อนไขของตัวประมวลผลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของ และ/หรือสถาบันทางการเงินของบุคคลที่สามดังกล่าว
หากมีเหตุอันควรให้สงสัยว่า กำลังมีการกระทำหรือรับการชำระเงินที่ฉ้อโกง รวมถึงการใช้งานเครดิตที่ถูกขโมย หรือกิจกรรมที่ฉ้อโกงอื่นใด (รวมถึงการปฏิเสธการชำระเงินหรือการส่งคืนการชำระเงิน) เราสงวนสิทธิ์เพื่อปิดกั้นหรือยุติบัญชีผู้ใช้งาน ทำการย้อนกลับการจ่ายเงินที่ทำแล้วและกู้คืนการชนะ ในกรณีเช่นนี้เราจะมีสิทธิ์แจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงตัวแทนอ้างอิงบัตรเครดิต) ของการฉ้อโกงการชำระเงิน หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และอาจใช้บริการการเรียกเก็บเงินเพื่อกู้คืนการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม ในทุกกรณี บริษัทจะไม่รับผิดต่อการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตของบัตรเครดิต ไม่ว่าบัตรใบนั้นจะถูกขโมยมาหรือไม่
ความคาดหวังของเรา คือ สมาชิกจะฝากเงินเพื่อยังคงการเล่นด้วยเงินทุนของตนเองอย่างต่อเนื่อง สำหรับบัญชีที่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น เราขอสงวนสิทธิ์เพื่อบังคับใช้จำนวนเงินการเดิมพันจากเงินทุนที่คุณได้ฝากไว้ ก่อนที่จะอนุญาตให้ถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ จำนวนเงินการเดิมพันนี้จะเป็นการคูณเงินที่ฝากไว้ทั้งหมดซึ่งเราจะทำการระบุขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดให้การเดิมพันนี้ดำเนินการในบางเกม และยกเว้นการเดิมพัน หรือประเภทเกมที่มีความเสี่ยงต่ำตามดุลยพินิจของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมไว้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวด เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณในขณะที่คุณทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ของเรา และระบุข้อมูลด้วยความสมัครใจเมื่อใช้งานเว็บไซต์ หรือใช้งานข้อมูลเหล่านั้นในขณะที่คุณสื่อสารกับเรา เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นลูกค้าเพื่อใช้บริการของเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณได้ระบุไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกใบเรียกเก็บเงิน รวมทั้งเพื่อดูแล และจัดการบัญชีของคุณ รวมถึงส่งการรายการส่งเสริมการขายล่าสุดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

บางครั้งเราอาจว่าจ้างบริษัทอื่นเพื่อมอบบริการแทนเราในรูปแบบที่จำกัด รวมถึงแต่ไม่จำกัด การตรวจสอบการยืนยันตัวตน การประมวลผลการชำระเงิน และการจัดหาซอฟต์แวร์ เราจะส่งข้อมูลให้แก่บริษัทเหล่านี้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการ และพวกเขาจะถูกสั่งห้ามมิให้ใช้งานข้อมูลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งหมายความว่า เมื่อผู้รับเหมา หรือพันธมิตรบุคคลที่สามรายใดเก็บรวบรวม และ/หรือมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะขอให้พวกเขาปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กล่าวมาแล้วของเรา รวมถึง ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับ

นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

 1. โดยทั่วไปแล้ว การฟอกเงิน หมายถึง การมีส่วนร่วมในการกระทำที่ออกแบบมาเพื่อปกปิด หรืออำพรางต้นกำเนิดที่แท้จริงของเงินที่ได้มาจากก่ออาชญากรรม เพื่อทำให้ดูเหมือนว่าเงินเหล่านั้นได้มามาจากแหล่งกำเนิดที่ถูกต้อง หรือเป็นทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมาย
 2. สภาพแวดล้อมการเล่นเกมมักตกเป็นเป้าหมายของผู้ที่ต้องการฟอกเงิน ความเร็วในการทำธุรกรรม และการใช้ช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย ทำให้ธุรกิจการเล่นเกมตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะเกิดกิจกรรมเหล่านี้
 3. Winspark มุ่งมั่นที่จะเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการฟอกเงิน และต่อต้านการระดมทุนเพื่อการก่อการร้าย รวมทั้งเพื่อลด และจัดการความเสี่ยงจากการกระทำดังกล่าวที่มีความเสี่ยงทางด้านชื่อเสียง ด้านกฎหมาย และด้านกฎระเบียบ นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นในการป้องปรามอาชญากรรมที่ร้ายแรง และไม่อนุญาตให้ระบบของเราต้องถูกใช้งานในทางผิดเพื่อสนับสนุนอาชญากรรมเหล่านี้
 4. บริษัทมุ่งมั่นที่จะเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการฟอกเงิน และต่อต้านการระดมทุนเพื่อการก่อการร้าย รวมทั้งเพื่อลด และจัดการความเสี่ยงจากการกระทำดังกล่าวที่มีความเสี่ยงทางด้านชื่อเสียง ด้านกฎหมาย และด้านกฎระเบียบ นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นในการป้องปรามอาชญกรรมที่ร้ายแรง และไม่อนุญาตให้ระบบของเราต้องถูกใช้งานในทางผิดเพื่อสนับสนุนอาชญากรรมเหล่านี้
 5. บริษัทจะพยายามคอยติดตามให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอด้วยการพัฒนาเกี่ยวกับการริเริ่มใด ๆ เพื่อป้องกันการฟอกเงิน และการระดมทุนเพื่อการก่อการร้ายทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ เราให้พันธสัญญาเพื่อปกป้ององค์กร และการดำเนินงานของเราอยู่เสมอ รวมถึงการป้องกันชื่อเสียงของเรา และจากภัยคุกคามของการฟอกเงิน การระดมทุนของผู้ก่อการร้าย และกิจกรรมทางอาชญากรรมต่าง ๆ
 6. นโยบาย ขั้นตอน และการควบคุมภายในของบริษัท ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เราจะทบทวน และปรับปรุงสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสนอเพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำนโยบาย ขั้นตอน และการควบคุมภายในมาใช้งาน
 7. บริษัทจะดำเนินการตามสมควรเพื่อสร้างตัวตนของบุคคลใด ๆ ที่เราได้มอบบริการให้ (ต่อไปเรียกว่า “ผู้เล่น”) และเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว กระบวนการลงทะเบียนผู้เล่นที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขทั่วไปของบริษัทที่ให้บริการตามขั้นตอนการตรวจสอบสถานะซึ่งจะต้องดำเนินการก่อนการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน
 8. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้เล่นตามขั้นต่ำจากผู้เล่นแต่ละรายที่เปิดบัญชี บริษัทจะไม่ยอมรับการเปิดบัญชีที่ไม่ระบุตัวตน หรือบัญชีที่ใช้นามแฝงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เราทราบถึงเจ้าของบัญชีที่รับผลประโยชน์ตัวจริง ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อยจะประกอบไปด้วย:
  8.1. วันเกิดของผู้เล่น (แสดงให้เห็นว่าผู้มีอายุสิบแปด (18) ปีขึ้นไป)
  8.2. ชื่อ และนามสกุลของผู้เล่น
  8.3. ที่อยู่ที่อาศัยของผู้เล่น
  8.4. ข้อมูลบัตรเครดิต หรือธนาคารของผู้เล่น
  8.5. ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องของผู้เล่น
  8.6. ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของผู้เล่น
 9. บริษัทจะแจ้งผู้เล่นที่เกี่ยวข้องว่า บริษัทสามารถขอข้อมูลการยืนยันตัวตนเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้เล่น และจะเปรียบเทียบข้อมูลการยืนยันตัวของผู้เล่นกับรายชื่อที่รัฐบาล หรือองค์กรระดับนานาชาติว่า ผู้เล่นดังกล่าวต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้าย หรืออยู่ในรายชื่อที่ถูกคว่ำบาตร หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบผ่านทางสหภาพยุโรป หรือ FATF ทุกเดือน
 10. หากลูกจ้างของบริษัทได้รับรู้ถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความถูกต้อง และความเป็นจริงของข้อมูลผู้เล่นที่ระบุไว้ ผู้เล่นจะต้องแจ้งให้ผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด AML ทราบทันที โดยผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบเนื้อหาจะพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมหรือไม่ หรือเพื่อให้พิจารณาว่าจะต้องส่งรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
 11. หากผู้เล่นกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้เล่นปัจจุบันปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลตามที่อธิบายไว้ข้างต้นเมื่อได้รับการร้องขอ หรือดูเหมือนว่าจงใจให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด บริษัทจะไม่เปิดบัญชีใหม่ให้ และหลังจากพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแล้วอาจมีการปิดบัญชีที่มีอยู่ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บุคคลที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด AML จะได้รับแจ้งเพื่อให้พิจารณาได้ว่าจะส่งรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
  12.หากผู้เล่นมีชื่อปรากฏในรายชื่อผู้ต้องสงสัยก่อการร้าย หรือเป็นบุคคลที่ได้รับการคว่ำบาตร บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อระงับบัญชีนั้นทันที หรือเพิกถอนบัญชีจากผู้เล่น
 12. หากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นมีการเปลี่ยนแปลง เราจะขอเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 13. บริษัทจะไม่ยอมรับเงินสด หรือการชำระเงินที่ไม่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้เล่น เราจะรับเงินจากผู้เล่นผ่านทางช่องดังต่อไปนี้เท่านั้น: บัตรเครดิต บัตรเดบิต การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช็กการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือช่องทางการชำระเงินอื่นใดที่ได้รับการอนุมัติจากผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 14. บริษัทจะชำระเงินด้วยการโอนเงินที่ได้จากการชนะ หรือฝากเงินกลับไปยังต้นกำเนิดของเงิน ตามที่เป็นไปได้
 15. ห้ามทำการโอนเงินระหว่างบัญชีผู้เล่น
 16. บริษัทจะพัฒนาการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การนำของผู้ปฏิบัติตามข้อกำหนด AML การฝึกอบรมจะเกิดขึ้นอย่างน้อยเป็นรายปี ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของบริษท พื้นฐานของผู้เล่น แหล่งทรัพยากรของบริษัท และจะทำการปรับปรุงตามความจำเป็นเพื่อให้การพัฒนานั้นสอดคล้องกับกฎหมาย

ค่าปรับ

คุณยอมรับในการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวน ปกป้อง และปกปิด Winspark รวมถึง พนักงาน ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้จัดหาของเราให้พ้นผิดจากการถูกตำหนิ ต่อข้อร้องเรียน การรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึง ก) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดใด ๆ จากข้อตกลงนี้โดยตัวคุณเอง ข) การรับผิดอื่นใดที่เกิดขึ้นจากที่คุณใช้บริการของบริษัท หรือจากการที่บุคคลอื่นเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัท ด้วยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าการใช้งานเหล่านั้นจะคุณจะรับทราบ หรือไม่ทราบ และ/หรือมีการอนุญาตให้ใช้งานก็ตาม
นอกเหนือการชดใช้ด้วยวิธีการอื่น ๆ แล้ว หากคุณละเมิดข้อตกลง และเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หรือหากบริษัทมีเหตุอันควรให้สงสัยว่า คุณได้ละเมิดข้อตกลง และเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ การชนะต่าง ๆ ของคุณจะถูกริบตามดุลพินิจของบริษัท และอาจจะแสดงเป็นยอดคงเหลือเป็นบวกอย่างถูกต้องในบัญชีผู้เล่นของคุณ บนพื้นฐานของความเสียหาย หรือจำนวนเงินที่คงค้างอยู่ในระบบขณะที่รอการตรวจสอบ และ/หรือในบทสรุปของการดำเนินการตามกฎหมาย ความล้มเหลวเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้สามารถส่งผลให้คุณถูกตัดสิทธิ์ ถูกปิดบัญชีผู้เล่น และหรือถูกดำเนินการทางกฎหมาย

การจำกัดความรับผิดชอบ

คุณเห็นด้วยว่าคุณมีอิสระในการเลือกใช้บริการของ Winspark และการกระทำเช่นนี้เป็นดุลพินิจ และความเสี่ยงของคุณเพียงผู้เดียว
บริษัทจะไม่รับผิดต่อคุณ หรือต่อบุคคลที่สามในสัญญา จากการละเมิด หรือการประมาทเลินเล่ออื่นใด สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางใดทางหนึ่งจากการเชื่อมต่อกับการที่คุณใช้งานบริการ หรือเกิดจากบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยไม่มีการจำกัดอยู่ที่ ความเสียหายจากการขาดทุนของธุรกิจ การขาดทุนของผลกำไร (รวมถึงการขาดทุน หรือไม่ได้รับรับเงินรางวัลตามที่คาดการณ์ไว้) การหยุดชะงักของธุรกิจ ความสูญเสียในข้อมูลทางธุรกิจ หรือความสูญเสียอื่นใด หรือการขาดทุนที่เป็นผลสืบเนื่อง (แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งจากคุณถึงการสูญเสีย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว)
บริษัทจะไม่รับผิดต่อสัญญา จากการละเมิด หรือการขาดทุน หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือวิธีการต่าง ๆ ที่คุณใช้บริการในการเชื่อมต่อจากลิงก์ใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์
คุณยืนยันว่าบริษัทจะไม่รับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สาม สำหรับการดัดแปลง การระงับ หรือการยกเลิกบริการต่าง ๆ
ในข้อตกลงผู้ใช้งานฉบับนี้ไม่มีการระบุถึงการดำเนินการเพื่อยกเว้นความรับผิดชอบของบริษัทในส่วนใด สำหรับกรณีการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บซึ่งมีสาเหตุจากความประมาทเลินเล่อของบริษัท
คุณเห็นด้วยว่า ในกรณีที่บริการไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นผลมาจาก แต่ไม่จำกัด การล่าช้า หรือการหยุดชะงัดใด ๆ ในการดำเนินงาน หรือการถ่ายโอน การสูญเสีย หรือความเสียหายของข้อมูล หรือการสื่อสาร หรือความล้มเหลวของการเชื่อมต่อ การใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหาจากเว็บไซต์ในทางที่ผิดจากบุคคลใด ๆ ข้อผิดพลาด หรือการปล่อยปละละเลยเนื้อหา หรือปัจจัยอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา (1) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย รวมไปถึง การสูญเสียเงินรางวัลที่อาจจะเกิดขึ้น (2) หากข้อผิดพลาดดังกล่าวส่งผลให้คุณจะได้เงินรางวัลมากขึ้น หรือจะได้เงินมากขึ้น คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของรางวัลที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว คุณจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนั้นทันที และคุณต้องจ่ายเงินรางวัลที่เกิดจากข้อผิดพลาดคืนให้แก่บริษัท (ตามที่กำกับโดยบริษัท)  และ (3) บริษัทสามารถหักจำนวนเงินที่เท่ากับเงินรางวัลเหล่านั้นออกจากบัญชีของคุณ หรือหักกลบจำนวนดังกล่าวกับเงินที่บริษัทยังคงค้างชำระกับคุณตามดุลพินิจของบริษัทเอง

ไม่มีการรับประกัน

การให้บริการเป็นไปตาม “ที่เป็นอยู่” บริษัทจะไม่รับประกัน หรือเป็นตัวแทน ไม่ว่าอย่างชัดเจน หรือมีนัย (ไม่ว่าตามกฎหมาย ข้อกำหนด หรืออื่น ๆ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้การรับประกัน และเงื่อนไขความสามารถในการค้าอย่างมีนัย คุณภาพของความพึงพอใน ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์บางประการ ความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของบริการ หรือการละเมิดกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้

บริษัทไม่ขอรับประกันว่าซอฟต์แวร์ หรือบริการจะตอบสนองความต้องการของคุณ ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลา ปลอดภัย และไม่มีข้อผิดพลาด ซึ่งข้อผิดพลาดจะได้รับการแก้ไข หรือซอฟต์แวร์ หรือเซิร์ฟเวอร์ซึ่งพร้อมใช้งานนั้นจะปราศจากไวรัส หรือข้อบกพร่อง หรือมีฟังก์ชั่นการทำงานที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และความเชื่อถือได้ของเนื้อหา หรือตามผลลัพธ์หรือความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ จากบริการที่คุณได้รับ
ความผิดพลาดจะทำให้เกิดการยกเลิกการจ่ายเงินทั้งหมด ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดของระบบ หรือการสื่อสาร มีข้อบกพร่อง หรือไวรัสที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งบัญชี หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ของบริการหรือส่งผลให้ข้อมูลสูญหาย หรือการได้รางวัล หรือโบนัส หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ หรือความเสียหายอื่นใดต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจะยกเลิกเกม และการจ่ายเงินทั้งหมดที่เป็นปัญหา (เมื่อใดก็ตามที่พบข้อผิดพลาดของระบบ หรือการสื่อสาร หรือความผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือไวรัส) ที่มีความเกี่ยวข้องดังกล่าว และอาจดำเนินการอื่นใดเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว แต่บริษัทไม่จำเป็นต้องทำการจัดหาเครือข่ายสำรอง และ/หรือระบบ หรือบริการที่คล้ายคลึงกัน

หากคุณรับรางวัล หรือโบนัสใด ๆ (หรือผลประโยชน์ที่คล้ายคลึงกัน) (“ผลประโยชน์”)อันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเรา หรือจากตัวแทนของเรา (ไม่ว่าทางเทคนิค หรือจากตัวบุคคล) ในการคำนวณ จัดสรร หรือแจกจ่ายผลประโยชน์ เราอาจยกเลิกผลประโยชน์ ในส่วนที่คุณได้รับอยู่แล้ว หรือได้รับเป็นเครดิตจากการชำระเงินในรูปแบบเดียวกัน คุณจะจ่ายเงินจำนวนนั้นคืนกลับให้เรา หรือเราอาจหักเงินจำนวนนั้นออกจากบัญชีของคุณ
บริษัทจะไม่รับผิดต่อการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรือจากบุคคลที่สามอื่นใดที่มีได้มีสัญญาด้วยเพื่อรับการเข้าถึงไปยังเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นโฮสต์ของเว็บไซต์

การละเมิดข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้

คุณยอมรับในการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวน ปกป้อง และปกปิดบริษัทรวมถึง พันธมิตรของบริษัท และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และพนักงานของพันธมิตร ให้พ้นผิดจากการถูกตำหนิ ต่อข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง การรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากผลของ (1) จากการละเมิดใด ๆ จากข้อตกลงนี้โดยตัวคุณเอง (2) การที่คุณละเมิดกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ของคุณบุคคลที่สาม (3) จากการที่คุณใช้บริการ หรือซอฟต์แวร์ หรือจากการที่บุคคลอื่นใช้งานเพื่อการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของบริษัท ด้วยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากคุณก็ตาม หรือ (4) การยอมรับรางวัลใด ๆ
นอกเหนือการชดใช้ด้วยวิธีการอื่น ๆ แล้ว หากคุณละเมิดข้อตกลง และเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หรือหากบริษัทมีเหตุอันควรให้สงสัยว่า คุณได้ละเมิดข้อตกลง และเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ การชนะต่าง ๆ ของคุณจะถูกริบตามดุลพินิจของบริษัท และอาจจะแสดงเป็นยอดคงเหลือเป็นบวกอย่างถูกต้องในบัญชีผู้เล่นของคุณ บนพื้นฐานของความเสียหาย หรือจำนวนเงินที่คงค้างอยู่ในระบบขณะที่รอการตรวจสอบ และหรือในบทสรุปของการดำเนินการตามกฎหมาย ความล้มเหลวเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้สามารถส่งผลให้คุณถูกตัดสิทธิ์ ถูกปิดบัญชีผู้เล่น และหรือการดำเนินการทางกฎหมาย

การพนันออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฎหมายในบางเขตการปกครอง เป็นความรับผิดชอบของคุณเองในการตรวจสอบกฎระเบียบก่อนการเล่นเกมออนไลน์
บริการของเราไม่ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ควรดาวน์โหลด หรือใช้งานบริการที่เรานำเสนอ หรือแม้แต่มอบข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราสงวนสิทธิ์เพื่อเข้าถึง และตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ในกรณีที่เราพบว่าคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี เราจะลบข้อมูลเหล่านั้นทันที
บุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (หรืออายุที่กฎหมายอนุญาตให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่รวมอยู่ในบริการ ภายใต้กฎหมายของเขตการปกครองต่าง ๆ ซึ่งมีอายุมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น บุคคลที่ไม่ถือว่ามี “อายุบรรลุนิติภาวะ”) จะไม่สามารถใช้งานบริการต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตาม บุคคลใดก็ตามที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มี ‘อายุบรรลุนิติภาวะ” ซึ่งกำลังใช้งานบริการของ Winspark จะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงในข้อตกลงผู้ใช้งานฉบับนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอหลักฐานที่แสดงอายุในขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าบุคคลที่มีอายุต่ำว่า ‘อายุบรรลุนิติภาวะ’ กำลังใช้งานบริการของเราอยู่หรือไม่ บริษัทสามารถยกเลิกบัญชีของคุณ และ/หรือกีดกันคุณออกจากการใช้งานซอฟต์แวร์ หรือบริการ หากคุณไม่ส่งหลักฐานที่แสดงอายุให้กับเรา หรือหากบริษัทว่าคุณไม่ใช่ผู้ที่มี ‘อายุบรรลุนิติภาวะ’
ผู้ใช้งานทุกรายควรเก็บสำเนาของบันทึกข้อมูลธุรกรรม นโยบาย และกฎที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการ

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเกมที่ระบุ: แจ็กพอต และแจ็กพอตแบบก้าวหน้า

 • เกมแจ็กพอตแบบก้าวหน้าแต่ละเกมจะมีริบบิ้นคาดที่อยู่ไอคอน ‘แจ็กพอต’ และจะมีมิเตอร์หมุนอยู่ใต้นั้น ซึ่งคุณสามารถเห็นมูลค่าแจ็กพอตได้เมื่อมันเพิ่มขึ้น ตามเวลาจริง ทั่วทั้งกลุ่มของเกมแจ็กพอตแบบก้าวหน้า
 • คุณรับทราบ และเห็นด้วยว่า เรามีแจ็กพอตแบบก้าวหน้าเฉพาะในบางเกมเท่านั้น
 • ในการเดิมพันแต่ละครั้งที่คุณทำในเกมแจ็กพอตแบบก้าวหน้า เปอร์เซ็นต์เพิ่มเติม (1% ของจำนวนเงินเดิมพันในเกม) จะตรงไปที่แจ็กพอต
 • ขณะที่กำลังเล่นเกมแจ็กพอตแบบก้าวหน้า เงินเดิมพันทั้งหมดของคุณคือการรวมกันของการเดิมพันเกมปกติ และการสนับสนแจ็กพอตของคุณ
 • แจ็กพอตแบบก้าวหน้าคือแจ็กพอตที่เพิ่มขึ้นในขนาดของผลรับของการสนับสนุนจากเงินที่วางเดิมพันโดยผู้เล่นต่าง ๆ ผู้ซึ่งอาจอยู่ในหลายประเทศ
 • เราอาจยกเลิกแจ็คพอตแบบก้าวหน้าได้ทุกเมื่อ (รวมถึงก่อนที่ได้รางวัลแจ็คพอตในบางสถานการณ์)
 • การเดิมพันปกติของคุณตรงไปยังการชนะเกมที่เป็นไปได้ และการสนับสนุนแจ็กพอตของคุณตรงไปยังการชนะแจ็กพอตที่เป็นไปได้ การสนับสนุนแจ็กพอตของคุณจะไม่เพิ่มการชนะต่าง ๆ ในเกม
 • การเดิมพันของคุณจะถูกหักออกไปก่อน แล้วจากนั้นจะทำการหักแจ็กพอตเพิ่มเติม
 • คุณต้องมีเงินที่เพียงพอสำหรับการเล่นเดิมพันทั้งหมด (เงินเดิมพันเกม + แจ็กพอตเพิ่มเติม) ตามที่แสดงอยู่ในเกม เพื่อให้สามารถเล่นได้ หากคุณมียอดคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับทั้งการเดิมพันปกติ และการรวมแจ็กพอต สิ่งที่จะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอ และคุณจะไม่สามารถวางเดิมพันได้
 • คุณรับทราบว่า ผู้เล่นไม่สามารถเล่นแจ็กพอตก่อนการฝากเงินในคาสิโนได้ ผู้เล่นไม่สามารถเล่นรอบฟรี (เช่น ฟรีสปิน หรือโบนัสการไม่ฝากเงิน) ในเกมแจ็กพอตได้
 • ในกรณีที่ผู้เล่นชนะแจ็กพอต และออกจากเกมก่อนการแจ้งเตือน การชนะแจ็กพอตนั้นจะถูกเพิ่มลงในยอดคงเหลือของผู้เล่น และจะแสดงอยู่ในประวัติเกม
 • เกี่ยวกับกติกาการเดิมพัน โปรดดูที่ย่อหน้า การทำธุกรรมการชำระเงิน และการฉ้อโกงการชำระเงิน และขั้นตอนการจ่ายเงิน ในข้อตกลงผู้ใช้งานฉบับนี้

เกมคาสิโนสดโดย Evolution

ผลงานเกมคาสิโนสดเพื่อข้อกำหนดการเดิมพัน เป็นไปดังนี้:

 • รูเล็ต = ผลงาน 20%
 • แบล็คแจ็ค = ผลงาน 10%
 • บาคาร่า = ผลงาน 10%
 • โป๊กเกอร์ = ผลงาน 20%
 • เกมโชว์ = ผลงาน 20%
 • แครปส์ = ผลงาน 10%

ทั่วไป

เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชี บัญชีนั้นจะถือเป็นตัวตนของคุณตราบเท่าที่คุณยังใช้งานบริการของเรา คุณรับประกันและแสดงตนว่า รายละเอียดทั้งหมด เช่น รายละเอียดบัตรเดบิต/เครดิต ที่ได้ให้ไว้ระหว่างกระบวนการลงทะเบียนกับ Winspark เป็นรายละเอียดที่ถูกต้อง และคุณจะปรับปรุงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
เราสงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจของเราเพียงผู้เดียว เพื่อปฏิเสธการเปิดบัญชีให้แก่บุคคลใด ๆ
เราตัดสินใจของคุณเพื่อใช้บริการของเรา เกิดจากดุลพินิจ และความเสี่ยงของคุณเอง เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ รวมถึงการสูญเสียเงินรางวัล
บริษัทจะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือความพยายามจากลูกค้าในการมีส่วนร่วมในเกมด้วยช่องทาง และหรือวิธีการที่บริษัทไม่มีเจตนา Winspark จะไม่รับผิดชอบต่อฟังก์ชั่นการทำงานของอินเทอร์เน็ต ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดเหล่านี้ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงระบบ และผู้ให้บริการระบบ
คุณจะต้องถือว่าบริษัท พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้ได้รับอนุญาต ผู้แจกจ่าย ผู้ค้าส่ง พันธมิตร บริษัทในเครือ การโฆษณา ตัวแทนส่งเสริมการขาย หรือสิ่งอื่นใด หุ้นส่วนสื่อ ตัวแทน หรือผู้ค้ารายย่อยของบริษัท ไม่ต้องถูกตำหนิ และไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยเต็มจำนวนของ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การรับผิด และคามเสียหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจาก (1.) การที่คุณเข้าสู่ ใช้งาน หรือใช้งานซ้ำเว็บไซต์ (2.) การที่คุณใช้งานเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ (3.) การที่คุณเข้าสู่ ใช้งาน หรือใช้งานซ้ำเซิร์ฟเวอร์ (4.) การมีส่วนร่วมของคุณในเกม หรือ (5.) การที่คุณยอมรับรางวัลใด ๆ
หากเนื้อหาใด ๆ ของเกมถูกรบกวนด้วย การทำลาย การปลอมแปลง หรือความเสียหาย จะทำให้เกมเหล่านั้นถูกยกเลิกและใช้งานไม่ได้
เราขอสงวนสิทธิ์เพื่อแก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเกมต่าง ๆ กติกาเกม ข้อตกลงโบนัส และนโยบายการจ่ายเงิน หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงฉบับนี้ หรือในข้อตกลงโบนัส หรือในกติกาเกม โปรดหยุดกิจกรรมทั้งหมดบนบัญชีของคุณทันที
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังกล่าวจะมีผลเจ็ด (7) วันหลังจากวันที่ได้ลงประกาศตามช่องทางที่ระบุไว้ข้างต้น นอกเสียจากว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลตามวันที่ที่ระว่า “แก้ไขล่าสุด” และการที่คุณยังคงการใช้งานหลังจากวันที่การแก้ไขล่าสุด จะถือว่าคุณยอมรับ และเห็นด้วยจะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่ได้กระทำขึ้นในข้อตกลงนี้ และ/หรือในนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดหยุดกิจกรรมทั้งหมดในบัญชีผู้เล่นของคุณทันที รวมถึงการใช้งานบริการใด ๆ จากบริษัท ในกรณีเช่นนี้ โปรดปิดบัญชีผู้เล่นและร้องขอการยกเลิกเป็นสมาชิกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริการต่าง ๆ ของบริษัท

เราสามารถโอนสิทธิ์ หรือภาระผูกพัน หรือการทำสัญญารับเหมาช่วงภาระผูกพันของเราได้ภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้งานนี้ ในทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ: (1) ไปยังนิติบุคคลด ๆ ภายในกลุ่มองค์กรของเรา หรือ (2) ในกรณีของการควบรวมกิจการ ขายสินทรัพย์ หรือธุรกรรมคล้ายคลึงกันอื่น ๆ โดยที่เราอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจากการโอนสิทธิ์ หรือทำสัญญารับเหมาช่วงดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบ

ข้อตกลง และเงื่อนไขฉบับนี้แสดงถึงข้อตกลงที่สมบูรณ์ เป็นขั้นตอนสุดท้าย และเป็นเอกสิทธิ์ระหว่างคุณกับบริษัท และเป็นการแสดงถึง และการรวมข้อตกลง การแสดง และความเข้าใจทั้งหมดก่อนหน้าไว้ด้วยกัน

ข้อตกลงฉบับนี้จะได้รับการกำกับดูแลโดย รวมถึงมีการตีความให้สอดคล้องกับกฎหมายของไซปรัส
ข้อตกลงของผู้ใช้งานฉบับนี้ได้ถูกร่างขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกันเกี่ยวกับความหมายของนโยบายฉบับนี้ และฉบับที่ได้รับการแปลความหมาย ให้ถือว่าความหมายในฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่าฉบับอื่น ๆ

เข้าสู่ระบบ เข้าร่วม